Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Апостол незалежності
до Шевченківських днів

Слово Тараса – наша зброя і окраса.
Народне прислів'я

Апостол незалежності: до Шевченківських днів

       9 березня в Україні відзначатимуть день народження нашого славетного поета, художника, мислителя Тараса Григоровича Шевченка. Людина незвичайної долі й незвичайного таланту, що здобула світову славу. Увібравши в себе душу народу, він підніс його духовну велич і красу на найвищу височінь, чим збагатив увесь світ.
Мрія поета збулася – Україна стала незалежною.Його слово і сьогодні живе між нами. Шевченко – це наша душа, наша мудрість, це наша сила.
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує вам ознайомитись з друкованими виданнями про сучасне шевченкознавство, літературну та мистецьку спадщину, світову шану та повагу  до  великого  Кобзаря.

83.34Укр1-8
Д43
Дзюба, І.М.
Тарас Шевченко [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Альтернативи, 2005. - 704с.

83.34Укр1-8л6
Н12
На Тарасовій Горі [Текст] : [путівник Шевченківського нац. заповідника в м. Каневі/ авт.-упоряд. В.П. Авраменко та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2011. - 80 с    Тарас Шевченко [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Альтернативи, 2005. – 704с.

85.143(4Укр)1я6
Н35
Національний музей Тараса Шевченка [Текст] : Альбом/ Упоряд.Т. Андрущенко, С. Гальченко. - К. : Мистецтво, 2002. - 224 с.

83.34Укр1-8
П32
Пилип‘юк, В.
Шевченкова посвята [Текст]/ В.Пилип‘юк. - Львів : Світло й Тінь, 2013. - 157 с.

83.34Укр1-8
П61
Посвята [Текст] : Літературно-мистецький збірник/ За ред. Р.Лубківського. - Львів : Світ, 2003. - 568 с.

83.34Укр1-8
У45
Україна Тараса Шевченка [Текст]/ [упоряд. Р.В. Маньковська, В.М. Мельниченко]. - Х. : Фоліо, 2014. – 573с.

83.34Укр1-8
У95
Ушкалов, Л.В.
Тарас Шевченко [Текст]/ Л.В.Ушкалов. - Х. : Фоліо, 2014. - 122 с.

83.34Укр1-8я1
Ш37
Шевченко Тарас і Україна. У 2 ч. [Текст] : реком. бібліогр. покажч. : До 200-річчя від дня народж. Т. Шевченка. Ч.2. "І мене в сім‘ї великій, в сім‘ї вольній, новій...": увічнення пам‘яті Кобзаря на українській землі/ [уклад. О. Білик, О. Галганова]. - К. : НПБ України, 2014. - 176 с.

Шевченко понад часом

83.34Укр1-8
Б24
Барабаш, Ю.Я.
Тарас Шевченко: імператив України [Текст] : Історіо- й націософська парадигма/ Ю.Я.Барабаш. - К. : Києво-Могилянська академія, 2004. - 181с.

83.34Укр1-8
В65
Вічний як народ: Сторінки до біографії Т.Г.Шевченка [Текст] : Навчальний посібник для вуз/ Авт.-упор. О.І.Руденко, Н.Б.Петренко. - К. : Либідь, 1998. - 272 с

83.34Укр1-8
Д43
Дзюба, І.М.
Тарас Шевченко: життя і творчість [Текст]/ І.М.Дзюба. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 720с.

83.34Укр1-8
Ж91
Жур, П.В.
Труди і дні Кобзаря [Текст] : Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка/ П.В.Жур. - К. : Дніпро, 2003. - 520с.

83.34Укр1-8
З-17
Зайцев, П.
Життя Тараса Шевченка [Текст]/ П.Зайцев. - 2-е вид. - К. : Обереги, 2004. – 480с.

83.34Укр1-8я43
З-18
Закарпатська Шевченкіана [Текст] : зб. наук. та публіц. ст., есе, спогадів, поетич. добірок, бібліогр. джерел/ [уклад.: М.Б. Бадида та ін.]. - Ужгород : Ліра, 2013.
480с.
63.3(4Укр-2К)5
З-45
Згадайте, братія моя... : Київ Тараса Шевченка [Текст]/ [авт.: Т. Чуйко, Н. Орлова, О. Карпенко та ін.]. - К. : Либідь, 2015. - 256 с.

83.34Укр1
Є92
Єфремов, С.О.
Шевченкознавчі студії [Текст]/ С.О.Єфремов. - К. : Україна, 2008. - 368с.

83.34Укр1-8я721
К24
Карнаух, П.М.
Чи знаєш ти Т. Шевченка? [Текст] : Цікаві завдання про життєвий і творчий шлях Великого Кобзаря/ П.М.Карнаух. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 144 с.

83.34Укр1-8
М48
Мельниченко, В.Ю.
Тарас Шевченко: "Друзі мої єдині" [Текст] : десять постатей у поетовому житті/ В.Ю.Мельниченко. - М. : Домашняя библиотека, 2013. - 704 с.

83.34Укр1
О-36
Огієнко, І. (Митрополит Іларіон)
Тарас Шевченко [Текст]/ І.Огієнко. - К. : Наша культура і наука, 2003. - 432с.

83.34Укр1-8
С37
Симоненко, Р.Г.
Тарас Шевченко та його доба. У 3 т. [Текст] : докум.-хрестоматійне висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найбл. у часі спадкоємців і продовж. його справи І.Я. Франка, Л. Українки, М.П. Драгоманова. Т.1/ Р.Г.Симоненко, В.А.Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с.

83.34Укр1-8
С37
Симоненко, Р.Г.
Тарас Шевченко та його доба. У 3 т. [Текст] : докум.-хрестоматійне висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найбл. у часі спадкоємців і продовж. його справи І.Я. Франка, Л. Українки, М.П. Драгоманова. Т.2/ Р.Г.Симоненко, В.А.Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 495 с.

83.34Укр1-8
С37
Симоненко, Р.Г.
Тарас Шевченко та його доба. У 3 т. [Текст] : докум.-хрестомат. висвітлення життя й діяльн. видат. сина України та найбл. у часі спадкоємців і продовж. його справи І.Я. Франка, Л. Українки, М.П. Драгоманова. Т.3/ Р.Г.Симоненко, В.А.Берестенко. - Х. : Фоліо, 2013. - 527 с.

83.34Укр1-8
Т32
Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка [Текст]/ [Ю.Барабаш, О. Боронь, І. Дзюба та ін.]. - К. : Наукова думка, 2008. - 376с.

83.34Укр1-8я43
У11
У слові - вічність [Т.Г. Шевченко] [Текст] : зб. ст. : До 200-ліття від дня народження Т.Г. Шевченка/ [редкол.: І.С. Попова та ін.]. - Д. : Акцент ПП, 2014. - 126 с

83.34Укр1-8
Ф83
Франко, І.Я.
Шевченкознавчі студії [Текст]/ І.Я.Франко. - Львів : Світ, 2005. - 472с.

83.34Укр1-8
Ц28
Цвілюк, С.А.
Історична мудрість Великого Кобзаря [Текст] : Історизм і соціально-політичний вимір епічних творів Т. Шевченка/ С.А.Цвілюк. - Одеса : Маяк, 2008. - 312с

83.34Укр1-8
Ч-15
Чайковський, Б.
Тарас Шевченко [Текст] : роман-есе/ Б.Чайковський. - К. : Обереги, 2009. - 488с

83.34Укр1-8
Ч-16
Чалий, М.К.
Життя і твори Тараса Шевченка [Текст] : звід матеріалів до його біографії/ М.К.Чалий ; пер. з рос. В. Смілянської. - К. : Веселка, 2011. - 263с

83.34Укр1-8
Ч-17
Чамата, Н.
Лірика Тараса Шевченка [Текст] : Аналізи й інтерпретації/ Н.Чамата. - К. : Києво-Могилянська академія, 2014. - 294 с.

83.34Укр1
Ч-18
Чанін, С.В.
Великий рід великої людини [Текст] : наук.-попул. нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід/ С.В.Чанін ; [С.В. Чанін]. - К. : Елібре, 2008. - 160с.

83.34Укр1-8
Ч-90
Чумарна, М.І.
За Тебе молюсь... Штрихи до портрета пророка. [Шевченко Т.Г.] [Текст]/ М.І.Чумарна ; [М.І. Чумарна]. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 288 с.

83.34Укр1-8
Ш37
Шевченко Т.: невідомі сторінки життя [Текст]/ [авт.-упоряд. Л. Цуріка]. - К. : АВІАЗ, 2013. - 72 с.

83.34Укр1-883.3
Ш37
Шевченко Тарас в моєму житті [Текст] : Розповіді. Статті. Нариси/ Авт.-упор. О. Шарварок. - К. : Фенікс, 2004. - 480с.

83.34Укр1-8
Ш37
Шевченко Тарас: Текст і контекст. Великий льох [Текст] : [поема та коментарі до неї/ упоряд. В. Пархоменко]. - Черкаси : Вид. О. Вовчок, 2013. - 232 с.

83.34Укр1-8
Ш70
Шляхами Великого Кобзаря. [ШевченкоТ.Г.] [Текст] : атлас : До 200-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка/ [упоряд. Л.М. Веклич, Н.О. Крижова]. - К. : Картографія, 2013. - 88 с.

83.34Укр1-8я2
Ш70
Шляхами Тараса Шевченка: Чернігівщина [Текст] : [путівник/ авт. тексту: Л.С. Лаєвський та ін.]. - К. : Богдана, 2012. - 276 с.

83.3(4Укр)1
Я45
Який я щасливий тою нелицемірною дружбою! [Текст] : Друзі Т. Шевченка : Присвяч. 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка/ [упоряд. Т. Мосійчук та ін.]. - Хмельницький : ПП Мельник А.А., 2013. - 156 с.

Бондарева А. Шевченко — єдина постать, яка не роз'єднує націю / Анастасія Бондарева // Справи сімейні. - 2014. - № 6. - С. 18-19.
Вовканич С. Шевченкове слово у викликах інформаційній спільноті / Степан Вовканич // Світогляд. - 2014. - № 4. - С. 38-43.
Карп'юк М. Живе Тарас — живе держава! / Марія Карп'юк // Професійно-технічна освіта. - 2014. - № 2. - С. 63.
Мойсеєва Г. Шевченко — жива енергія, яка не зникає / Галина Мойсеєва // Слово просвіти. - 2014. - ч. 23. - С. 9.
Приходько І.Ф. Роль Тараса Шевченка в національному пробудженні українців / І. Ф. Приходько // Історія та правознавство. - 2014. - № 16-18. - С. 75-84.
Слово Шевченкове вічне // Дивослово. - 2012. - № 3. - С. 1.
Слухаймо віщий голос Тараса // Дивослово. - 2014. - № 3. - С. 1.
Ходацька О. Тарас Шевченко — геній слова, пензля і пера / Ольга Ходацька // Справи сімейні. - 2014. - № 3. - С. 16-17.
Шендеровський В. Божа місія Тараса / Василь Шендеровський // Світогляд. - 2013. - № 6. - С. 2-5.

Світоч української культури

83.34Укр1-8
В35
Вертій, О.І.
Тарас Шевченко в національній свідомости українців [Текст]/ О.І.Вертій. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 80 с.

85.143(4Укр)1
Г34
Генералюк, Л.С.
Святим дивом сяють Храми Божі...: Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Текст]/ Л.С.Генералюк. - К. : Балтія-Друк, [2013]. - 167 с.

85.143(4Укр)6я6
К28
Касіян, В.І.
Пророк. [Про Т.Г.Шевченка] [Текст]/ В.І.Касіян ; Есе. Я. Гоян. - К. : Веселка, 2006. - 430с.

71.4(4Укр)я2
К90
Кульчий, О.В.
Документальна скарбниця Шевченківських лауреатів [Текст]/ О.В.Кульчий, Т.М.Малярчук, Ю.В.Бентя. - К. : Кліо, 2013. - 352 с.

83.34Укр1-8
Л33
Лебідь, Є.М.
Метатекст поезії Тараса Шевченка та українська література: давня і нова доба [Текст] : [монографія]/ Є.М.Лебідь. - К. : Наукова думка, 2012. - 168 с.

82.3(4Укр)-6
М87
Моя Вкраїно, мій ти раю... [Текст] : усна народна творчість/ [упоряд. С. Харченко]. - К. : Країна мрій, 2009. - 336с.

85.94(4Укр)я43
П34
Пісенна Шевченкіана [Ноти] : [До 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка/ упоряд. О.В. Івасюк]. - Чернівці : Букрек, 2013. - 320 с.

74.58(4Укр)
Н28
Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.1834 - 2004 [Текст]/ Ред. М.Слов‘янова. - К. : Наша культура і наука, 2004. - 440сО.В. Івасюк]. - Чернівці : Букрек, 2013. - 320 с.

83.34Укр1-8
П21
Пахаренко, В.І.
Незбагнений Апостол: Світобачення Шевченка [Текст] : [монографія]/ В.І.Пахаренко. - Вид. 2-е ., допов. - Черкаси : Брама : ІСУЕП, 1999. - 296с.

83.34Укр1-8
П21
Пахаренко, В.І.
Шевченко як геній. Природа, своєрідність і стратегії інтерпретації геніяльности поета [Текст] : [монографія]/ В.І.Пахаренко. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 840 с.

85.143
Ш37
Шевченко Тарас - художник [Текст] : повесть/ [вступ. слово, сост. А. Боронь]. - К. : Мистецтво, 2014. - 384 с.

ИЗО 83.34Укр1-8л6
Ш37
Шевченко Тарас: мозаїка цілости : Каталог виставки шевченкіяни зі збірки В. Яцюка; Національний музей Т. Шевченка, липень-вересень 2011 р./ [упоряд. В. Яцюк]. - К. : Критика, 2012. - 49 c.

83.34Укр1-8я43
Ш37
Шевченко Тарас і народна культура [Текст] : зб. праць міжнар. (35-ї) наук. Шевченківської конф., 20-22 квітня 2004 р. : 190-річчю з дня народж. Т. Г. Шевченка присвяч. Кн.2/ [редкол.: В.Л. Смілянська (відп. ред.) та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 344с.

83.34Укр1-8я43
Ш37
Шевченко Тарас і народна культура [Текст] : зб. праць міжнар. (35-ї) наук. Шевченківської конф., 20-22 квітня 2004 р. : 190-річчю з дня народж. Т.Г. Шевченка присвяч. Кн.1/ [редкол.: В.Л. Смілянська (відп. ред.) та ін.]. - Черкаси : Брама-Україна, 2004. - 264с.

83.34Укр1-8я43
Ш37
Шевченко Тарас в просторі сучасної культури [Текст] : зб. наук. ст./ [редкол.: Т.І. Вилегжаніна (голова) та ін.]. - К. : НПБ України, 2014. - 104 с.

83.34Укр1-8я43
Ш37
Шевченко Тарас та кобзарство [Текст] : ІІ-а міжнар. наук.-практ. конф. у рамках IV міжнар. конгресу "Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті ". м. Львів; 22-24 серпня 2013р. : [200-літтю від дня народження присвячуємо]/ [редкол.: І. Ключковська та ін.]. - Львів : Львівська політехніка, 2013. - 264 с.

71.41(4Укр)я2
Ш37
Шевченківські лауреати (1962-2012рр.) [Текст] : енцикл. довід./ вступ. слово Б.І. Олійника; авт.-упоряд. М.Г. Лабінський. - Вид 3-є, змін. і допов. - К. : Криниця, 2012. - 864 с.

91.9:83.34Укр1-8
Ш37
Шевченко Тарас та Університет св. Володимира: спогади сучасників [Текст] : анотований бібліогр. покажч./ [упоряд. В.Г. Нестеренко та ін.]. - К. : Київський ун-т, 2014. – 223 с.

Лубківський Р. Алмаз шевченкової душі / Роман Лубківський // Пам'ять століть. - 2008. - № 1-2. - С. 198-199.
Мацько Л. Тарас Шевченко як знакова постать у полілозі національних культур / Любов Мацько // Дивослово. - 2014. - № 2. - С. 19-24.
Семеренко Г. Тарас Шевченко — творець нової української літературної мови / Галина Семеренко // Українська мова і література в школах України. -
№ 6. - С. 14-17.
Хоменко О. «Кобзар» як світоглядна підстава Акту злуки: українознавчі
проекції історичного феномену / Олександр Хоменко // Українознавство. - 2015. - № 1. - С. 29-43.
Ющук І. «Велетень у царстві людської культури» / Іван Ющук // Дивослово.- 2014. - № 3. - С. 26-31.

Світова шана Кобзарю

83.34Укр1-8
Б82

Борітеся - поборете! Пропам‘ятна книжка з нагоди відкриття пам‘ятника Т. Шевченкові в Сиракузах [Текст] = Battle on - and Win Your Battle!/ ред.-упоряд. М. Дупляк. - Сиракузи : Комітет будови пам‘ятника Т. Шевченкові, 2010. - 225с.

83.34Укр1-8
Б87
Брижицька, С.
Подія на Чернечій і долі людей. Про заміну чавунного хреста на могилі Тараса Шевченка [Текст]/ С.Брижицька. - 2-е вид., перероб., допов. - Черкаси : Вид. О. Вовчок, 2013. - 200 с.

83.34Укр1-8
З-11
З любов‘ю до Тараса [Текст] : статті, нариси, проза, поезія, есе : До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка/ авт.-упоряд. В. Василенко. - Д. : Ліра, 2014. - 228 с.

85.133(4Укр)
П12
Павловський, В.
Шевченко в пам'ятниках. 1861-1964 [Текст]/ В.Павловський. - Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук, 1966. - 41с.

83.34Укр1-8
С47
Славить Грузія Кобзаря. [Т.Г. Шевченко] [Текст] : літ.-публіц. зб./ упор., передмова, пер. поезій Т. Шевченка та заг. ред. Р. Чілачави. - Львів : Світ, 2011. - 296с.

63.3(5Каз=Укр)
У45
Українці Казахстану [Текст] = Украинцы Казахстана : [книга-альбом/ редкол.: В.Г. Цибенко (голова) та ін.]. - К. : Мистецтво, 2004. - 128с.

83.34Укр1-8
Ш37
Шевченкова дорога в Білорусь [Текст] : Літературно-публіцистичний збірник/ Ред. Р.М.Лубківський. - Львів : Світ, 2004. - 272с.

Захарова Р.І. Величний постамент українського пророка / Р.І. Захарова // Шкільний бібліотекар. - 2014. - № 14. - С. 15-19.
Кононенко П. Тарас Шевченко — світові обрії величі і слави / Петро Кононенко // Трибуна. - 2013. - № 9-12. - С. 18-19.
Кучерук О. Вічний надзвичайний і повноважний посол / Олександр Кучерук // Пам'ять століть. - 2009. - №1-2. - С. 129-135.
Кучерук О. Як забронзовів Кобзар / Олександр Кучерук // Пам'ятки України. - 2014. - № 1. - С. 32- 43.
Пам'ятники Т. Г. Шевченку в Україні і світі // Бібліотечна планета. - 2013. - № 3. - вкл.
Славинський М. Шедеври мовами світу / М. Славинський // Віче. - 2014. - № 24. - С. 70-71.
Шкурка М. Подорож залами Шевченківського музею в місті Форт Шевченка Республіки Казахстан / Микола Шкурка // Чумацький шлях. - 2014. - № 3. - С. 18-21.

Велич Тарасового слова

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів у 12-и т. [Текст]. Т.1. Поезія 1837-1847рр./ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2001. - 784с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів у 12-и т. [Текст]. Т.2. Поезія 1847-1861рр./ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2001. - 784с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.3. Драматичні твори. Повісті/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 592с.

84.4Укр1
Ш37.
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.4. Повісті/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 600с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.5. Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. "Букварь южнорусский". Записи народної творчості/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 496с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.6. Листи. Дарчі та власницькі написи. Документи, складені Т.Шевченком або за його участю/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2003. - 632с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12-ти т. [Текст]. Т.7. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1830-1843/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2005. - 504с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.8. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1843-1847/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2013. - 582с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.9. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1847-1850/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2013. - 541с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.10. Мистецька спадщина. Живопис, графіка і скульптура 1851-1857/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2014. - 558 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.11. Мистецька спадщина. Живопис і графіка 1857-1861/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2014. – 400с.
84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Повне зібрання творів. У 12 т. [Текст]. Т.12. Літопис життя і творчості Т. Шевченка (за П. Журом). Документи, покажчики/ Т.Г.Шевченко. - К. : Наукова думка, 2014. - 541с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Вибрана поезія. Живопис. Графіка [Текст]/ Т.Г.Шевченко ; Вступ. ст. І. Дзюби. - К. : Мистецтво, 2007. - 608с.

63.3(0)я2
Ш37
Шевченківська енциклопедія. В 6 т. [Текст]. Т.4. М - Па/ редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін. - К. : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2013. –
808 с.

84.4Укр1
Ш37
Шевченко, Т.Г.
Кобзар [Текст]/ Т.Г.Шевченко. - Донецьк : БАО, 2009. - 960с. (голова) та ін. - К. : Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка, 2013. - 808 с.

 

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua