Державна бібліотека України для юнацтва
Вiтрина бiблiотеки
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Вітрина бібліотеки
Раритети
Періодичні видання
Медіа-ресурси

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Україна понад усе!

Україна - понад усе
до Дня Гідності та Свободи

Ніхто нам не збудує держави,
коли ми самі її собі не збудуємо.

В. Липинський

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору 21 листопада народ України відзначає День Гідності та Свободи.
Гідність – це почуття, фундаментом якого є давні героїчні традиції, це переконання, корені яких сягають витоків вільнолюбства, боротьби за незалежність, національної гордості.
Державна бібліотека України для юнацтва пропонує ознайомитись з найкращими виданнями національно-патріотичної тематики:

26.89(4Укр)
Б43
Бєліков, О.М.
Перлини України [Текст]/ О.М.Бєліков. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2014. - 205 с.

26.89(4Укр)я2
В27
Велика ілюстрована енциклопедія України [Текст]/ [В.К. Борисенко, Л.І. Брюховецька, Г.І. Веселовська та ін.]. - К. : Махаон-Україна, 2009. - 504с.

85.113(4Укр)1
В39
Вечерський, В.В.
Українські монастирі [Текст]/ В.В.Вечерський. - К. : Наш час, 2008. - 400с.

26.89(4Укр)
Д44
Дивовижна Україна [Текст]/ [авт.-упоряд. Т.С. Жабська]. - Х. : Фактор, 2008. - 192с.

63.3(4Укр)
К12
Кагамлик, С.Р.
Світло духовності і культури. З історії Києво-Печерської лаври XVII-XVIII ст. [Текст]/ С.Р.Кагамлик. - К. : Наш час, 2008. - 327с.

63.3(4Укр)я2
П64
Потоцький, В.П.
П‘ятсот найцікавіших питань та відповідей про найвидатніших людей України [Текст] : Історія. Культура. Спорт. Політика. Наука/ В.П.Потоцький ; [В.П. Потоцький]. - Х. : Школа, 2009. - 112с.

63.3(4Укр)я2
П64
Потоцький, В.П.
П‘ятсот найцікавіших питань та відповідей про Україну [Текст] : Історія. Географія. Народознавство/ В.П.Потоцький ; [В.П. Потоцький]. - Х. : Школа, 2008. - 112с.

63.5(4Укр)я2
П96
П‘ятсот найцікавіших питань та відповідей щодо народів України [Текст] : Культура. Історія. Релігія. Традиції. Мистецтво/ [уклад. Р.В. Шарібжанов, Г.О. Шарібжанова]. - Х. : Школа, 2010. - 112с.

63.3(4Укр)
С81
Сто найвідоміших українців [Текст]. - 2-e вид., випр. і доп. - М. : Вече  ;  К. :  Орфей, 2002. - 592 с.

63.3(4Укр)я2
С81
Сто великих українців [Текст]/ Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова та ін. - К. : Арій, 2011. - 496с.

Святині українського народу

63.215(4Укр)я2
Б14
Багнюк, А.Л.
Символи українства [Текст] : худож.-інформ. довідник/ А.Л.Багнюк. - Вид. 2-е, допов. - Тернопіль : Терно-граф, 2009. - 832с.

63.2(4Укр)я43
Б20
Баленок, В.С.
Червона калина - Україна [Текст] : Питання української державної символіки. Статті 1991-2002рр./ В.С.Баленок. - Львів : Универсум паблишинг, 2003. - 71с.

63.5(4Укр)
Б20
Балушок, В.Г.
Українська етнічна спільнота: етногенез, історія, етнонімія [Текст]/ В.Г.Балушок. - Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2008. - 304с.

63.3(4Укр)
Б43
Белебеха, І.О.
Безсмертна Україна [Текст]. Т.1. Народження України/ І.О.Белебеха. - 2-е вид. - Х. : ДИВ, 2009. - 456с.

63.521(4Укр)-731
В75
Воропай, О.І.
Звичаї нашого народу: Народньо-календарні звичаї. Український народній одяг [Текст] : Етнографічний нарис/ О.І.Воропай ; худож. оформ. І. Бородаєвої. - К. : Пульсари, 2012. - 632 с.

63.521(4Укр)
Г68
Горєлов, М.Є.
Українська етнічна нація [Текст]/ М.Є.Горєлов, О.П.Моця, О.О.Рафальський. - К. : Еко-продакшн, 2012. - 192 с.

63.5(4Укр)я2
І-49
Ілюстрована енциклопедія українського народу: Звичаї. Свята. Традиції [Текст]/ [уклад. І.І. Сметана]. - Х. : Кн. клуб "Клуб сімейн. дозвілля", 2012. - 416 с.
63.5(4Укр)
К64
Кононенко, П.П.
Свою Україну любіть... [Текст]/ П.П.Кононенко. - К. : Твім інтер, 1996. - 224с.

71.0я43
К90
Культура України [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 49/ за заг. ред. В.М. Шейка. - Х. : ХДАК, 2015. - 308 с.

63.3(4Укр)
П25
Пепа, В.І.
Україна в дзеркалі тисячоліть [Текст]/ В.І.Пепа. - К. : Просвіта, 2006. - 344с.

63.3(4Укр)-7я73
Р17
Разом на одній землі. Історія України багатокультурна [Текст] : навч. посіб./ [авт. та упоряд.: О. Кісь, В. Мисан, С. Антіпова та ін.]. - Львів : ЗУКЦ, 2012. - 332 с.

63.2(4Укр)
С32
Сергійчук, В.І.
Національна символіка України [Текст]/ В.І.Сергійчук. - К. : Веселка, 1992. - 106с.

63.5(4Укр)
С32
Сергійчук, В.
Що дала Україна світові [Текст]/ В.Сергійчук. - К. : ПП Сергійчук М.І., 2008. - 288с.

63.51(4Укр)-73я73
С32
Сергійчук, З.О.
Українознавство [Текст] : навч. посіб./ З.О.Сергійчук. - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 185с.

63.5(4Укр)я2
С48
Словник символів культури України [Текст]/ За ред. В.П. Коцура. - Вид.2-е, доп. і випр. - К. : Міленіум, 2002. - 260 с.

63.5(4Укр)я2
Т28
Твоя країна - Україна [Текст] : енциклопедія українського народознавства/ [уклад. Н.Д. Кусайкіна]. - Х. : Школа, 2009. - 496с.

82.3(4Укр)
Ш37
Шевцов, В.Ю.
Рід. Міфи і легенди Ук-Ра-їни [Текст]/ В.Ю.Шевцов. - Д. : АРТ-Прес, 2015. - 288 с.

82.3(4Укр)
Ш37
Шевцов, В.Ю.
Оберіг. Міфи і легенди Ук-Ра-їни [Текст]/ В.Ю.Шевцов. - Д. : Арт-Прес, 2010. - 280с.

Корсак К. «Українська ідея – ХХІ» – духовна основа Вітчизни / Корсак Костянтин // Світогляд. – 2015. - № 2. – С. 35-45.
Ременець О.В. Витоки цінностей української культури / О.В. Ременець // Вісник нац. авіаційного ун-ту. – 2013. – В. 2(18). – С 111-113.
Таланчук П. Українське та світова культура / Таланчук Петро // Пам'ять століть. – 2008. - № 1-2. – С.259-288.
Удод О. Культурна картина світу / Олександр Удод // Наук. вісник Чернівецького ун-ту. – 2012. – В. 607-609. – С. 7-13.
Шокало О. Культура – система традиційної духовної орієнтації / Шокало Олександр // Український світ. – 2006. - № 1-6. – С. 28-35.

Мова – душа нації

81.21Укр-2
В19
Васильченко, В.М.
Українська мова: П‘ятдесят кроків у грамотність [Текст] : навч. посіб./ В.М.Васильченко. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. - 416 с.

81.2Укр-7
В54
Вихованець, І.Р.
Розмовляймо українською [Текст] : мовознавчі етюди/ І.Р.Вихованець. - К. : Пульсари, 2012. - 160 с.

81.2Укр-7
Г62
Голубець, М.
На захист рідної мови й культури мовлення [Текст]/ М.Голубець. - Львів : Манускрипт, 2011. - 56 с.

81.21Укр-4
Д18
Данилюк, Н.О.
Україна від А до Я [Текст] : Мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народж. Т. Шевченка присвяч./ Н.О.Данилюк. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2014. - 92 с.

81.2
М74
Мова - народ [Текст] : Висловлювання про мову та її значення в житті народу/ упоряд. О. Тихий. - К. : Смолоскип, 2007. - 416с.

81.2Укр-7
О-54
Олійник, О.Б.
Культура мовлення [Текст] : навч. посіб./ О.Б.Олійник, В.Д.Шинкарук. - Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - 296с.

81.21Укр
О-77
Островський, В.І.
А українською кажуть так... [Текст]/ В.І.Островський, Г.Ф.Островська. - 2-е вид., допов. й випр. - Тернопіль : Терно-граф, 2013. - 456 с.

81.21Укр-03
П12
Павленко, Л.П.
До джерел словесних скарбів [Текст] : навч. посіб. з історії укр. мови/ Л.П.Павленко. - 2-е вид, допов. і переробл. - Луцьк : СНУ ім. Л. Українки, 2013. - 192 с.

81.21Укр-923
П43
Погиба, Л.Г.
Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник/ Л.Г.Погиба, Т.О.Грибіниченко, Л.М.Голіченко. - К. : Кондор, 2012. - 350 с.

81.2Укр-7
П56
Пономарів, О.Д.
Культура слова: Мовностилістичні поради [Текст]/ О.Д.Пономарів. - 4-е вид., допов. - К. : Либідь, 2011. - 272с.

66.3(4Укр),5я43
Р31
Реалізація державної мовної політики України та положень протоколів міжурядових комісій з питань забезпечення прав нац. меншин щодо вивчення укр. мови як державної в загальноосвіт. навч. закладах [Текст] : матер. міжнар. наук.-метод. семінару./ [за ред. Ю.В. Герцога]. - Ужгород : Ліра, 2009. - 492с.

81.2Укр
С13
Савойська, С.В.
Мовно-політичний сепаратизм як фактор дестабілізації національної єдності українського суспільства в умовах пострадянської трансформації [Текст] : [монографія]/ С.В.Савойська. - К. : Просвіта, 2011. - 408с.

81.21Укр
С13
Савойська, С.В.
Українська мова як державна: освіта, політика [Текст] : [монографія]/ С.В.Савойська, В.Ф.Панібудьласка, А.М.Тугай ; за ред. С.В. Савойської. - К. : Вища школа, 2009. - 319 с.

81.21Укр
С13
Савойська, С.В.
Мовна політика у сучасній Україні: деструктивні і конструктивні виміри [Текст] : монографія/ С.В.Савойська. - К. : Просвіта, 2015. - 688 с.

81.21Укр
Т48
Ткаченко, О.Б.
Українська мова: сьогодення й історична перспектива [Текст]/ О.Б.Ткаченко. - К. : Наукова думка, 2014. - 511 с.

Белінський Ю. Переходь на українську: доля мови – у наших руках / Белінський Юрій // Методичні діалоги. – 2014. - № 4. – С. 52-55.
Бурштинська Х. Два крила української мови / Бурштинська Христина // Аудиторія. – 2013. - № 5. – С.10-11.
Кислюк Л. Володіння мовою держави є визначальною ознакою громадянина / Кислюк Лариса // Світогляд. – 2012. - № 3. – С. 74-77.
Саєвич І. Роль людського чинника у мові: людина - мова - світ / Ірина Саєвич // Українська мова і л-ра в школах України. – 2014. - № 7-8. – С. 9-12.
Ходацька О. Україна – мова – ми / Ольга Ходацька // Справи сімейні. – 2014. - № 11. – С. 16-18.
Шишкін В.І. Мова як складник державотворення / Шишкін В.І. // Мовознавство. – 2013. - № 2-3. – С. 221-231.

Шлях мужності і слави

66.3(4Укр),1
А66
Андрусів, В.
Змінити майбутнє [Текст]/ В.Андрусів. - К. : Наш Формат, 2014. - 144 с.

63.3(4Укр)64
Б17
Базалук, О.
Война в Украине. Репортаж из горящего Киева [Текст] : Два кровавых февральских дня/ О.Базалук. - К. : МФКО, 2014. - 24 с.
66.3(4Укр)6
Г17
Гальчинський, А.С.
Помаранчева революція і нова влада [Текст]/ А.С.Гальчинський. - К. : Либідь, 2005. - 368с.

66.3(4Укр),5
Г85
Гринів, О.І.
Маєстат національної гідності [Текст]/ О.І.Гринів. - Львів : Тріада плюс, 2014. - 464 с.

66.3(4Укр),1
Д36
Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність [Текст] : [монографія/ редкол.: О.М. Майборода (відп. ред.) та ін.]. - К. : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. - 184 с.

63.3(4Укр-2К)64
Д54
Дневник Евромайдана [Текст] : [Революция глазами журналистов "Репортера"]. Кн.1. Ноябрь - декабрь 2013 г./ [отв. за вып. С. Крюкова]. - К. : Саммит-Книга, 2014. - 184 с.

66.3(4Укр),41
Е24
Евромайдан [Текст] : Точка невозврата Украины: срыв подписания договора с ЕС и репрессии в отношении мирных протестующих и журналистов дискредитировали украинскую власть : История и особенности массового антиправительственного протеста в Украине. - Варшава : Открытый диалог, [2015]. - 75 с.

66.3(4Укр),133
З-14
Загребельний, І.
Майдан. Хроніки недореволюції [Текст]/ І.Загребельний. - Д. : АРТ-Прес, 2014. - 96 с.

66.3(4Укр)68
К90
Кульчицький, С.В.
Українська революція [Текст]/ С.В.Кульчицький. - К. : Генеза, 2005. - 368с.

66.3(4Укр)6
О-63
Оранжевая революция: версии, хроника, документы [Текст]/ сост. М. Погребинский. - К. : Оптима, 2005. - 416с.

66.3(4Укр)68
С24
Сватко, Я.
За що боролись на Майдані [Текст] : Причинки до історії Помаранчевої революції/ Я.Сватко. - Львів : Галицька Видавнича Спілка, 2006. - 56с.

66.3(4Укр),13
У45
Україна на шляху до Європи. Проміжні результати Помаранчевої революції [Текст]/ за ред. Ю. Бестерс-Дільгер. - К. : Києво-Могилянська академія, 2009. - 383с.

ИЗО 85.156.6(4Укр)я6
У45
Український патріотичний плакат 2014 : [каталог/ куратори проекту: Є. Бєльська, А. Мухарський]. - К. : Український культурний фронт, 2014. - 112 с.

Єременко О. Подієві уроки Майдану / Єременко Олександр // Філософська думка. -  2014. - № 3. – С. 126-129.
Красовська О. Річниця Майдану: солодко-гірке слово «свобода» / Красовська Ольга // Віче. – 2014. - № 24. – С. 28-29.
Романюк Т. Борімося – поборемо! / Тарас Романюк // Віче. – 2015. - № 3. – С. 48-49.
Свідзинська О. Роздуми на тлі українського спротиву / Ольга Свідзинська // Пластовий шлях. - 2014. - № 3. – С. 16-20.
Танчак К. Мій  Євромайдан. Записки революціонера / Катерина Танчак // Пластовий шлях. – 2013. - № 3-4. – С. 70-73.
Чорнолуцька Т. Похмурий Майдан – 2008 / Чорнолуцька Тетяна // Україна. – 2008. - № 11. – С. 26-27.

Україна і світ

66.3(4Укр),15
А72
Антропокультурні чинники європейського вибору України [Текст] : [монографія/ Є.І. Андрос, Г.І. Шалашенко, В.П. Загороднюк та ін.]. - К. : Наукова думка, 2014. - 300 с.

66.4(4Укр)
Б58
Бжезінський, З.
Україна у геостратегічному контексті [Текст]/ З.Бжезінський. - К. : Києво-Могилянська академія, 2006. - 102с.

63.3(4Укр)-6я73
Д39
Дещинський, Л.Є.
Міжнародні відносини України: Історія і сучасність [Текст] : Навчальний посібник. Ч.2/ Л.Є.Дещинський. - 3-є вид., доп. - Львів : Бескид Біт, 2004. - 320с.

66.4(4Укр)я73
К82
Кривчик, Г.Г.
Україна в міжнародних організаціях [Текст] : навч. посіб./ Г.Г.Кривчик, С.М.Серьогін, В.Я.Шибко. - К. : АДЕФ-Україна, 2011. - 224с.

63.3(0=Укр)я2
Т12
Табачник, Д.В.
Українці зарубіжжя та Україна [Текст] : довідник/ Д.В.Табачник, Г.Д.Попов. - К. : Знання, 2007. - 399с.

63.3(4Укр)я2
У45
Україна і світ у часовому вимірі: 2011 рік [Текст]/ [уклад. І.Є. Намакштанська]. - Донецьк : Донбас, 2011. - 384 с.

66.4(4Укр)
У45
Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти [Текст] : Монографія. - К. : МАУП, 2002. - 488с.

66.4(4Укр),0я43
У45
Україна у світових та регіональних інтеграційних процесах: проблеми визначення стратегії [Текст] : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 6 червня 2007 р./ [за заг. ред. Б.І. Гуменюка та ін.]. - К. : Дипломатична академія України : Вид. дім ДЕМІД, 2008. - 320с.

66.4(4Укр)я73
Ч-37
Чекаленко, Л.Д.
Зовнішня політика України (від давніх часів до наших днів) [Текст] : підручник/ Л.Д.Чекаленко, С.Г.Федуняк ; за заг. ред. Л.Д. Чекаленко. - К. : Персонал, 2010. - 464с.

66.49(4Укр)я2
Ч-37
Чекаленко, Л.Д.
Дипломатія: Україна в системі міжнародних відносин. Словник-довідник [Текст] : Навчальний посібник/ Л.Д.Чекаленко. - К. : МАУП, 2007. - 176с.

66.2(4Укр)
Ш73
Шмідт, А.
Україна. Країна майбутнього [Текст]/ А.Шмідт. - Ужгород : Карпати, 2006. - 88с.

Власюк О.  Зовнішньополітичні пріоритети України / Власюк Олександр // Віче. – 2015. - № 7. – С. 8-10.
Головатий М. Україна і світовий геополітичний процес: куди рухатися? / Головатий Микола // Персонал. – 2013. - № 3. – С. 4-13.
Клименко І. Позиціонування України в економічній архітектурі Європейського Союзу / Клименко Ірина, Ус Іван // Pro Futuro. Для майбутнього – 2013. - № 2. – С. 14-15.
Цифра Ю. «Європейський рік» української історії. Нова сторінка / Юлія Цифра // Віче. – 2015. - № 21. – С. 6-7.

 

Молодь України:2019
Україна -ЄС: прямуємо разом
Стиль життя - здоров'я
Постать світового значення
Мова - голос нації
Жертовний шлях до мрії
Покрова - оберіг України
Читаємо=перемагаємо!
Україна в об'єднаній Європі
Бути здоровим - бути сучасним
Пророк вільної України
О мово рідна! Золота колиско!
Календар зимових свят
Ми є народ, якого не здолати
Слава і гордість українського народу
Бібліотека - територія знань
Читаємо всією родиною
Мрій! Дій! Перемагай!
Відкрий Європу для себе
Скарби безсмертного Кобзаря
Мова - серце нації
Зима крокує, свята дарує
Єдина держава - єдиний народ
Сила нескорених!
Простір знань - Бібліотека
Моя країна: вільна та незалежна
Читати модно.
Молоді, могутні та сучасні
Україна - європейська держава. До Дня Європи.
Апостол незалежності. До Шевченківських днів
Мова - серце народу
Новорічний вернісаж
Україна - понад усе
За честь, за волю, за українську долю!
Перший Майдан
День знань
День незалежності України
Здорова молодь - багатство нації
Тарас Шевченко - України син
Мова - життя духовного основа
Свята Небесна Сотня
Екологічна культура - виклик сучасності
Щаслива родина - скарб України
Світ у руках молоді
Конституція - минуле і сьогодення
Читання - це відпочинок
Сяйво Новорічних свят

 

Останнє поновлення:
31.07.2019 17:10

????? ??????????????????????

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

  Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.ua