Державна бібліотека України для юнацтва
Бібліографія
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

Про суть поняття свободи совісті й необхідності
толерантних стосунків

Web-проект "Толерантність"

1. Араб-Оглы Э.А. Свобода // Философский энциклопедический словарь / Ред. колег. С.А.Веринцев и др. - М., 1989. - с. 569-571.

2. Гольцева Р.А. Свобода воли // Философский энциклопедический словарь / Ред. колег. С.А.Веринцев и др. - М., 1989. - с.571-572.

3. Яржембовский С. Это сладкое слово "Свобода" // Звезда. - 2001. - №6. - с. 204-207.

4. Левин Г.Д. Свобода воли. Современный взгляд // Вопросы философии. - 2000. - №6. - с. 71-86.

5. Совесть // Словарь по этике / Под ред. И.С.Кона. - М., 1983. - с. 325-326.

6. Свобода нравственная // Словарь по этике / Под ред. И.С.Кона. - М., 1983. - с. 312-314.

7. Історичне виділення моралі у сфері вільного совісті між добром і злом //Етика: Навч. посібник / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко, О.М.Лінчук та ін. - К., 1992. - с. 87-96.

8. Свобода совести // Человек и общество: 42. Личность - Мораль. Право: Учебное помобие для основной школы / Под. ред. богомолова и др. - М., 1995. - с. 125-130.

9. Лубська Н.В. Соціологічні критерії свободи совісті // Лубська М.В., Козленко В.М., Горбаченко Т.Г. Соціологія релігій: Курс лекцій. - К., 1999. - с. 136-181.

10. Свобода та відповідальність // Арцищевський Р.А. Світ і лбдина: Підручник для 8-9 кл. - К., 1996. - с. 265- 275.

11. Моральний вибір та відповідальність особистості // Етика: Навч. посібник / за ред. В.О.Лощового. - К., 2002. - с. 101-112.

ТОЛЕРАНТНІСТЬ
(від лат. tolerantia - терпимість)

12. Терпимость // Словарь по этике. - М., 1989. - с. 351.

13. Степанов С. Три истории и три составные части науки о враждебности // Школьный психолог. - 2002. - Май (№5). - с. 14-15.

14. Декларация принципов толерантности: Утв. резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО // Учительская газета. - 2000. - 12 сент. - с. 21.

15. Салдатова І., Шайгерева Л., Шарова О. Тренінг толерантності для підлітків // психолог. - 2002. - Черв. (№21-24). - с. 57-71. - (Сер. Шкільний світ).
Закон та свобода совісті в Україні.

16. Бабій М. Свобода совісті в контексті релігігійного осмислення // Свобода віровизнання. Церква і дежава в Україні: Матеріали міжнародної наук. конференції (Київ, 28-30 вересня 1994р.).К., - 1996. - с. 145-148.

17. Рабінович П. Право людини на свободу віровизнання та проблеми його державного забеспечення // Свобода віровизнання держави і церкви в Україні: Матеріали міжнародної наук. конференції (Київ, 28-30 вересня 1994р.).К., - 1996. - 179-183.

18. Ріпер П. Совість і закон: Філософські підходи // Людина і світ. - 2003. - №2. - с. 2-7.

19. Хомер Л. Закон та свобода і свобода віри у контексті правових вимог. // : Матеріали міжнародної наук. конференції (Київ, 28-30 вересня 1994р.).К., - 1996. - 196-203.

20. Димиденко В. Утвердження та забеспечення права на свободу світогляду і віросповідання в Україні // Християнство на межі тисячоліть (екологічні, правові, історичні та культурологічні аспекти):Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2001р.). - К., 2001. - с. 244-246.

21. Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991р.№987 із змінами станом на 25 січня 2000р. // Збірник законодавства України. - 2000. - №21. - С. 262-280. - (Сер. звіт законів України).

22. Нікітін Ю. До проблеми законодавчого регулювання свободи совісті та діяльності релігійних організацій в Україні // Християнство на межі тисячоліть (екологічні, правові, історичні та культурологічні аспекти):Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2001р.). - К., 2001. - с. 217-220.

23. Вівчарук Д. Свобода совісті в україні: стан проблеми реалізації// Християнство на межі тисячоліть (екологічні, правові, історичні та культурологічні аспекти):Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2001р.). - К., 2001. - с. 175-177.

24. Тодорова Н. Законодавча ініціатива у сфері свободи совісті // Християнство на межі тисячоліть (екологічні, правові, історичні та культурологічні аспекти):Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2001р.). - К., 2001. - с. 241-243.

25. Ярмол Л. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про свободу світогляду, віросповідання та релігійні організації // Християнство на межі тисячоліть (екологічні, правові, історичні та культурологічні аспекти):Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (15-16 березня 2001р.). - К., 2001. - с. 236-238.

26. Дудар Н. Закони про свободу совісті у країнах колишнього СРСР (огляд) // Людина і світ. - 2003. - №3. - с. 33-45.

27. Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "про свободу совісті та релігійні організації", поданий Каб.Мін.України// Права людини. - 2003. - Лютий (№5). - с.7-8. - (Сер.ХЛГ-інформ).

28. Проект Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"// Права людини. - 2003. - Лютий (№5). - 2-7. (Сер.ХЛГ-інформ).

29. Яворський В. Аналіз Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації"// Права людини. - 2003. - Лютий (№5). - с.8-10. - (Сер.ХЛГ-інформ).

 

Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP