Державна бібліотека України для юнацтва
Раритети та цінні видання ДБУ для юнацтва

Анонси
Новини
Бібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки

Фонд бібліотеки
Електронний каталог
Нові надходження
Виставки книг
Медіа-ресурси
Раритети
Періодичні видання

Віртуальна довідка
Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

 

 

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

(із фондів відділу основного книгозберігання)

Відділ основного книгозберігання ДБУ для юнацтва провів роботу по відбору документів щодо включення їх до Державного реєстру згідно "Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання" (наказ Міністерства культури і мистецтв України 20. 11. 2001 № 708) (повністю "Інструкція…" знаходиться в архіві адміністрації ДБУ для юнацтва).

На основі експертної оцінки вибірково відібрані рідкісні (раритетні) видання за такі періоди:
- українські - 1948-1958 рр.
- російські - 1890-1957 рр.
- зарубіжні - 1930-1959 рр.

У відділі також зберігаються видання з автографами видатних діячів науки, культури, літератури, які також входять до Державного реєстру національного культурного надбання.

Галузева література

26.8   Тренев В. Путь к океану: Исторический очерк.-М.: Мол. гвардия,1950.-238с.
4   Докучаев В.В. И.и Л.Крупениковы.1846-1903.-М.: Мол. гвардия, 1948.-280с.: фотоил.- (Жизнь замечательных людей).
     
4   Крупениковы И. и Л. Василий Робертович Вильямс. 1863-1939.-М.: Мол. гвардия, 1951.- 575с.: фотоил.- (Жизнь замечательных людей).
     
4   Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.1. Абака-Гектар/ Гл.ред. В.П.Милютин.- М.: Сов. энциклопедия,1932.-863с.
     
4   Сельскохозяйственная энциклопедия. Т.2. Генетика-Карповые / Гл.ред. В.П.Милютин.- М.: Сов. энциклопедия, 1933.-799с.
     
4   Сельскохозяйственная энциклопедия.Т.4.Плуги-Ящур/ Гл.ред. В.П.Милютин.- М.: Сов. энциклопедия, 1935.-1055с.
     
72   Анучин Д.Н. О людях русской науки и культуры (статьи, некрологи и заметки)/ Под ред. А.В.Арциховского.-М.: Госиздат географ.лит., 1950.-336с.: портр.
     
83.34Укр1-8   Шевченківські місця України: Путівник.- К.: АН УРСР, 1957.-163с.: фотоіл.
     
87.3(0)   Аристотель. Аналитики. Первая и вторая: Пер. с греч.-М.: Госполитиздат,1952.-438с.: портр.
     
87.3(0)3   Аристотель. Категории (с приложением "Введения" Порфирия к "Категориям" Аристотеля) / Пер.А.В.Кубицкого; Ред., вступ.ст. и примеч. Г.Ф.Александрова.-М.: Госуд. соц.-эконом. изд-во, 1939. -83 с.: 1 л. портр.
     
87.3(2)   Белинский В.Г. Избранные философские сочинения. Т.2/ Под общ.ред. М.Т.Иовчука; Ред.текста и примеч. В.С. Спиридонова.- М.: Госиздат,1948.-594с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.2. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1909].- 965 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.3. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1909].- 965 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.4. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1910].- 955 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.5. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911].- 963 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.6. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911].- 965 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.7. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911].- 983 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.8. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911].- 971 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.9. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911].- 961 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.10. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911].- 961 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.11. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1911].- 969 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.12. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1912].- 971 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.13. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1912].- 961 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.14. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1912].- 985 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.15. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1913].- 975 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.19. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акціонернаго Общества "Брокгаузъ-Ефронъ", [1913].- 993 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.22 / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- Петроградъ: Типографія "Акціонернаго Общества Издательское дъло б. "Брокгаузъ-Ефронъ", [1914].- 973 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.23. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- Петроградъ: Типографія "Акціонернаго Общества Издательское дъло б. "Брокгаузъ-Ефронъ", [1914].- 975 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.24. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- Петроградъ: Типографія "Акціонернаго Общества Издательское дъло б. "Брокгаузъ-Ефронъ", [1915].- 969 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.26. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- Петроградъ: Типографія "Акціонернаго Общества Издательское дъло б. "Брокгаузъ-Ефронъ", [1915].- 965 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.27. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- Петроградъ: Типографія "Акціонернаго Общества Издательское дъло б. "Брокгаузъ-Ефронъ", 1916.- 961 с.
     
92   Новый энциклопедическій словарь. Т.28. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- Петроградъ: Типографія "Акціонернаго Общества Издательское дъло б. "Брокгаузъ-Ефронъ", 1916.- 965 с.
 
92 Новый энциклопедическій словарь. Т.29. / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- Петроградъ: Типографія "Акціонернаго Общества Издательское дъло б. "Брокгаузъ-Ефронъ", 1916.- 961 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.1. / Под ред. И.Е. Андреевскаго / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Семеновская Типо-Литографія, 1890.- 481 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.6. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1892.- 489 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.18. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1896.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.24. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1898.- 474 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.24а. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1898.- 486 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.25. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1898.- 478 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.25а. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1898.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.26. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типо-Литографія И.А. Ефрона, 1898.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.28. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. "Издат. дъло, бывш. Брокгаузъ-Ефронъ", 1899.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.30а. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. "Издат. дъло, бывш. Брокгаузъ-Ефронъ", 1900.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.32а. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. "Издат. дъло", Брокгаузъ-Ефронъ", 1901.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.33. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. "Издат. дъло", Брокгаузъ-Ефронъ, 1901.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.34. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.- 482 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.35. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.- 476 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.35а. / Под ред. К.К. Арсеньева / Издатели: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1902.- 428 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.39. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, 1903.- 480 с.
     
92   Энциклопедическій словарь. Т.39а. / Под ред. К.К. Арсеньева / Изд.: Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ.- С.Пб: Типографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ, [1903].- 480 с.
     
92   Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. Т. 9 / Под ред. Ю.С. Гамбарова, В.Я. Железнова, М.М. Ковалевского и др. - М.: Рус. библиографич. институт Гранат, [1924].- 641 с.
     
92   Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. Т. 10 / Под ред. Ю.С. Гамбарова, В.Я. Железнова, М.М. Ковалевского и др.- М.: Рус. библиографич. институт Гранат, [1924].-710 с.

Художня українська література

84.4Укр1   Гребінка Є. Твори. В 5 т. Т.2. Оповідання. Повісті. - К.: Держлітвидав України, 1957. - 364 с.
     
84.4Укр1   Карпенко-Карий І. (Тобілевич) Сава Чалий: Трагедія в 5 діях і 7 картинах. - К.: Держлітвидав України, 1957. - 111 с.
     

84.4Укр1
  Квитка-Основьяненко Г. Пан Халявский / Ил. И.С.Ижакевича. - К.: Держлітвидав України, 1950. - 230 с.: ил.
     
84.4Укр1   Квитка-Основьяненко Г. Повести / Вступ. ст. С.Шаховского. - К.: Рад. письменник, 1954. - 592 с.
     
84.4Укр1   Квітка-Основ'яненко Г.Ф. Твори. В 6 т. Т.1. Драматичні твори / Вступ. ст. Д.В.Чалого. - К.: Держлітвидав України, 1956. - 728 с.: портр.
     
84.4Укр1   Кобилянська О. Вибрані твори. В 3 т. Т. 1. Людина. Оповідання. - К.: Держлітвидав України, 1952. - 294 с.
     
84.4Укр1   Кобилянська О. Вибрані твори. В 3 т. Т. 2. Земля. - К.: Держлітвидав України, 1952. - 303 с.: портр.
     
84.4Укр1   Кобилянська О. Твори. В 3 т. Т.1. Повісті. Оповідання. 1887-1900 / Упоряд., літ.-критич. нарис О.Бабишкіна. - К.: Держлітвидав України, 1956. - 592 с.: портр.
     
84.4Укр1   Ковалів С. Твори / Упоряд., вступ. ст., прим, словн.: В.М.Лесина , С.І.Дігтяра. - К.: Держлітвидав України, 1958. - 724 с.: портр.
     
84.4Укр1   Кропивницький М.Л. Невольник: Драматичні малюнки у 5-ти одмінах. - К.: Держлітвидав, 1956. - 56 с.
     
84.4Укр1   Кропивницький М.Л. П'єси. - К.: Держлітвидав, 1950. - 380 с.: портр.
     
84.4Укр1   Кропивницький М.Л. Скрутна доба: П'єса на 3 дії. - К.: Мистецтво, 1954. - 80 с.
     
84.4Укр1   Манжура І. Твори / Упоряд., критико-біограф. нарис та прим. М.Д. Бернштейна. - К.: Держлітвидав, 1955. - 280 с.: портр.
     
84.4Укр1   Мартович Л. Вибрані оповідання / Вступ. ст. В. Лесин. - Л.: Книжково-журнальне вид-во, 1952. - 196 с.: портр.
     
84.4Укр1   Мирний П. Твори. В 5 т. Т.2. - К.: АН УРСР, 1954. - 328 с.: іл.: портр.
     
84.4Укр1   Немирович-Данченко В. Повести и пьесы.-М.: Худож.лит.,1958.-479с.: портр.
     
84.4Укр1   Нечуй-Левицкий И.С. Избранные произведения. В 2 т. Т.1. Повести. Рассказы. - М.: Держлітвидав України, 1956. - 432 с.
     
84.4Укр1   Нечуй-Левицький І.С. Твори. В 4 т. Т. 1. Повісті та оповідання / Вступ. ст. О.І.Білецького. - К.: Держлітвидав України, 1956. - 636 с.: портр.
     
84.4Укр1   Руданський С. Твори / Вступ. ст. В.Герасименка. - К.: Держлітвидав України, 1956. - 322 с.: портр.
     
84.4Укр1   Тесленко А. Вибрані твори / Упоряд. та вступ. ст. В.Півторадні. - Л.: Книжково-журнальне вид-во, 1952. - 192 с.: портр.
     
84.4Укр1   Украинка Л. Избранные произведения.-М.: Сов.писатель, 1951.-750с.-(Б-ка поэта. Большая серия).
     
84(4Укр)1   Украинская классическая драматургия.[И. Котляревский, Г. Квитка-Основьяненко, Т. Шевченко, М. Кропивницкий, М. Старицкий, П. Мирный]. - М.: Искусство, 1951. - 484 с.
     
84.4Укр1   Українка Л. Лісова пісня: Драма-феєрія в 3-х діях / Іл. М.Дерегуса. - К.: Держлітвидав України, 1950. - 120 с.: іл.
     
84.4Укр1   Українська класична п'єса. Т.2. І.Карпенко-Карий. - К.: Мистецтво, 1952. - 560 с.: портр.
     
84.4Укр1   Франко І. Вибрані повісті / За ред. О.І. Білецького. - К.: Держлітвидав, 1948. - 492 с.: портр.
     
84.4Укр1   Франко І. Літературно-критичні статті / Упоряд., прим. Г. Сидоренко. - К.: Держлітвидав, 1950. - 448 с.: портр.
     
84.4Укр1   Франко І. Основи суспільності: Повість. - Л.: Книжково-журнальне вид-во, 1952. - 216 с.
     
84.4Укр1   Франко І. Твори. В 20 т. Т. 1 - 20. К.: Держлітвидав, 1950-1956. - [450 c.]: портр.
     
84.4Укр1   Шевченко Т.Г. Кобзар / Вступ. ст. М.Рильського. - К.: Держлітвидав України, 1956. - 592 с.: портр.
     
84.4Укр1   Шевченко Т.Г. Кобзар. - К.: Держлітвидав, 1954. - 492 с.: портр.
     
84.4Укр1   Шевченко Т.Г. Повести / Примеч. М.П. Пивоварова; Ил. М.Г. Дерегуса. - К.: Держлітвидав, 1956. - 724 с.: іл.
     
84.4Укр1   Шевченко Т.Г. Повна збірка творів. В 3 т. Т. 3. Драматичні твори. Журнал листування / Ред. О.Корнійчук; Іл. Т.Г. Шевченка. - К.: Держлітвидав України, 1949. - 520 с.: іл.
     
84.4Укр1   Шевченко Т.Г. Поеми / Іл.: І.С.Іжакевича , Ф.З. Коновалюка. - К.: Держлітвидав України, 1950. - 60 с.: іл.
     
84.4Укр1   Шевченко Т.Г. Поеми/ Мал.: І.С.Їжакевича, Ф.З.Коновалюка. - К.: Дитвидав України, 1958. -132 с.: іл.
     
84.4Укр1   Шевченко Т.Г. Собрание сочинений. В 5 т. Т.3. Драматические произведения. Повести/ Под ред. А. Дейча и др. - М.: Худож. лит., 1956. - 468 с.: автопортр.
     
84.4Укр6   Донченко О. Твори. В 6 т. Т.1. Роман. Повісті / Вступ. ст. М.Острика. - К.: Молодь, 1956. - 524 с.: портр.
     
84.4Укр6   Нехода І. Вибране. - К.: Держлітвидав України, 1956. -376 с.: портр.
     
84.4Укр6   Ющенко О. Вибране. - К.: Держлітвидав України, 1958. - 431 с.: портр.

Художня російська література

84.4Рос1   Майковъ А.Н. Полное собрание сочинений. Т.1. / Подъ ред. П.В. Быкова. - 9-е изд., испр. и доп.- С.Пб.: Изданіе Т-ва А.Ф. Марксъ, 1914.-368 с.
     
84.4Рос1   Майковъ А.Н. Полное собрание сочинений. Т.3. / Подъ ред. П.В. Быкова. - 9-е изд., испр. и доп. - С.Пб.: Изданіе Т-ва А.Ф. Марксъ, 1914.-368 с.
     
84.4Рос1   Никитин И.С. Избранные сочинения / Вступ. ст., ред. и примеч. Л.А. Плоткина. -М., Л.: Худож. лит., 1949. - 316 с.: портр.
     
84.4Рос1   Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 т. Т. 2: Стихотворения 1826-1836. Сказки. Поэмы. / Под общ. ред. С.М. Бонди и др. - 4-е изд. - М.: Худож. лит, 1936. - 810 с.: портр.
     
84.4Рос1   Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 т. Т. 5: Критика. История. Публицистика. / Под общ. ред. С.М. Бонди и др. - 4-е изд. - М.: Худож. лит, 1936. - 608 с.: портр.
     
84.4Рос1   Пушкин А.С. Полное собрание сочинений. В 6 т. Т. 6: Критика. История. Автобиография (неизданное и черновое). / Под общ. ред. С.М. Бонди и др. - 4-е изд. - М.: Худож. л-ра, 1936. - 802 с.: портр.
     
84.4Рос1   Толстой Л.Н. Три рассказа:[Смерть Ивана Ильича; Хозяинъ и работникъ; Крейцерова соната]. - М.: Отдъл. тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1903.- 248 с.
     
84.4Рос6   Крымов Ю. Танкер "Дербент"; Инженер: Повести. - М.: Сов. писатель, 1948.- 336 с.-(Б-ка избранных произведений сов. лит. 1917-1947).
     
84.4Рос6   Новиков И. Пушкин в изгнании: Роман. - М.: Худож. лит., 1953. - 768 с.
     
84.4Рос6   Новиков-Прибой А.С. Избранное. - М.: Худож. лит., 1947. - 396 с. : портр.
     
84.4Рос6   Паустовский К. Избранное: Повести. Рассказы.-М.: Сов. писатель,1953.-849с.
     
84.4Рос6   Пришвин М. Избранное.- М.: Сов. писатель, 1948.-470с.: портр.-(Б-ка избранных произведений сов. лит. 1917-1947).
     
84.4Рос6   Сельвинский И. Трагедии. - М.: Сов. писатель, 1952. - 514 с.
     
84.4Рос6   Сельвинский И.Л. Россия: Драматический эпос.-М.:Сов.писатель, 1957.-591с. ( с автографом).
     
 
     

Художня зарубіжна література

84.4   Нім Бехар. Стихотворения / Пер. с перс.; Сост., предисл. и примеч. Г.П. Михалевич. - М.: С.Пб.: Худож. лит., 1959. - 224 с.: портр.
     
84.4   Нім Веерт Г. Життя і подвиги славетного лицаря Шнапганського / Пер. з нім. В. Лазні. - К.: Держлітвидав, 1958. - 216 с.
     
84.4Фра   Верн Ж. Собрание сочинений. Т. 1. Дети капитана Гранта: Роман.- М.; Л.: Земля и фабрика, 1930.-528 с.
     
84.4Фра   Верн Ж. Собрание сочинений. Т. 5. Паровой дом (путешествие по Северной Индии): Роман. В 2 ч. - М. ; Л.: Земля и фабрика, 1930.-384 с.
     
84.4Фра   Верн Ж. Собрание сочинений. Т. 6. Север против юга: Роман. - М.; Л.: Земля и фабрика, 1930.-592 с.
     
84.4Фра   Гамарра П. Дети нищеты / Пер. с фр. И. Тихомировой; Предисл. Е. Трущенко. - М.: Иностранная лит., 1954. - 144 с.
     
84.4Фра   Гюго В. Отверженные. - Л.: Газетно-журнальное и книжное изд-во, 1949. - 768 с.: ил.-( Б-ка школьника).
     
84.5Узб   Навої А. Фархад і Шірін / Пер. М. Бажана.-К.: Держлітвидав України, 1947. - 424 с.
     
84.8Авс   Причард К. Девяностые годы: Роман / Пер. с англ.: Т. Озерской, В. Станевич. - 2-е изд. - М.: Иностранная лит., 1954. -511 с.: портр.
     
84.4Фра   Триоле Э. Незваные гости: Роман/ Авториз. пер.с фран. Т.Ивановой.- М.: Иностранная лит., 1958. - 392с.
     
84.8Нім   Фейхтвангер Л. Гойя или тяжкий путь познания / Пер. с нем. Н. Касаткиной , И. Татариновой. - К.: Рад. Письменник, 1956. - 568 с.
     
84.4Фра   Флобер Г. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 3. Воспитание чувств. - М.: Худож. лит., 1935. - 534 с.
     
84.4Фра   Флобер Г. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 6. Бувар и Пекюше. Лексикон прописных истин.- М.: Худож. лит., 1934. - 426 с.
     
84.4Фра   Флобер Г. Собрание сочинений. В 10 т. Т. 8. Письма. 1855-1880.-М.: Худож. лит., 1938. - 587 с.
     
84.4Фра   Флобер Г.Собрание сочинений. В 10 т. Письма 1831-1854.-М.; Л.: Худож. лит., 1933. - 444 с.
     
84.4Фра   Фурье Ш. Избранные сочинения. Т. 3 / Пер. с фр. И.И. Зильберфарба; Вступ. ст. В.П. Волгина. - М.: АН СССР, 1954. - 600 с.: порт.
Останнє поновлення:
23.03.2016 19:37

????? ??????????????????????? ????????

Copyright © 2002-2016. Державна бібліотека України для юнацтва

  Цена 4uth.gov.ua Яндекс цитирования Яндекс.Метрика