Державна бібліотека України для юнацтва
Бібліографія
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

До 70-х роковин голодомору в Україні

Окремі видання та статті у збірниках:

1.Волощук О. Голодомор 1932-1933 років в Україні.- Рівне, 2003.- 20 с.

2. Воля О. Мор: Кн. буття України.- К.: Кобза, 2002.-1151 с.

3. Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів.- К.: Політвидав України, 1990.- 605 с.

4. Голод 1933 року в Україні: Свідчення про винищування Москвою укр. селянства.- Д.; Мюнхен, 1993.- 223 с.- (Укр. зарубіжжя).

5. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.: Бібліограф. покажч.- Одеса; Л., 2001.- 656 с.

6. Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матеріали Всеукр. наук. конф., 15 листоп. 2002 р. м. Київ / Міжрегіон. акад упр. персоналом.- К., 2003.- 280 с.

7. Гуцало Є.П. Сльози Божої матері: Повісті.- К.: Молодь, 1990.- 264 с.

8. Даниленко В.М. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки.- К.: Либідь, 1991.- 344 с.

9. Кирій І. Голодна весна: Автобіогр. повість.- К.: Молодь, 1993.-256с.: ілюстр.

10. Колективізація і голод на Україні 1929-1933 / АН України; Інститут історії України та ін.; Упоряд. Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Відп. ред. С. В. Кульчицький.- К.: Наук. думка, 1992.- 736 с.

11. Конквест Р. Жнива скорботи: Рад. колективізація і голодомор: Пер. з англ.- К.: Либідь, 1993.- 384 с.: ілюстр.

12. Кульчицький С. Трагічна статистика голодомору // Минуле України: відновлені сторінки.- К., 1991.- С. 151-167.

13. Мак О. Каміння під косою: Повість.- 2-е вид.- К.: Глобус, 1994.- 126 с.

14. Марія: Роман / Самчук У. Жовтий князь: Роман / Барка В.- К., 1997.- 383 с.- (Укр. іст. роман).

15. Марунчак М.Г. Нація в боротьбі за своє існування. 1932 і 1933 в Україні і діаспорі.- Вінніпег:[Канада], 1985.- 141 с.

16. Международная комиссия по расследованию голода на Украине 1932-1933 годов: Итогов. отчет 1990 г.: Пер. с англ.- К., 1992.- 191 с.

17. Міщенко О.В. Безкровна війна: Кн. свідчень / Передм. О. Гончара.- К.: Молодь, 1991.- 174 с.

18. Моцний А. Страшна правда голодомору (спогади про голодомор 1932-1933 рр.): Худож.-автобіогр. повість.- Л., 2000.- 173 с.

19. Самчук У. Гори горять!: Роман: В 2 ч. / Післямова А. Жив'юка.- Ужгород, 1996.- 271 с.

20. Сергійчук В. Як морили голодом.- 2-е вид., доп.- К., 2003.- 252 с.

21. Сосюра В. М. Третя рота: Роман / Упоряд.: С. А. Гальченко, В. В. Сосюра; Післямова і прим. С. А. Гальченка.- К.: Рад. письм., 1988.- 358 с.

22. Старів С. Страта голодом / Пер. з англ.- К.: Українознавство, 256 с.

23. Шаповал Ю.І. Україна 20-50-х років: Сторінки ненаписаної історії.- К.: Наук. думка, 1993.- 354 с.

24. Шульга І. Людомор на Поділлі (до 60-річчя голодомору) / Ред. О. Зінченко.- К., 1993.- 235 с.

Статті у періодичних виданнях:

25. Безансон А. Війна більшовиків проти селян // Всесвіт.- 1993.- № 9-10.- С. 128-132.

26. Білокінь С. Голодомор та інші механізми терору // Персонал.- 2002.- № 12.- С. 17-21.

27. Вакулишин С. Чи був голодомор у Києві? // Закон і бізнес.- 1998.- 11 листоп.- С. 5.

28. Джеймс Е. Вибіркова пам'ять // День.- 2001.- 17 листоп.- С. 5.

29. Звернення до Українського народу учасників спеціального засідання Верховної Ради України щодо вшанування пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років // Голос України.- 2003.- 23 трав. (№ 94).- С. 3

30. Кожем'яка О. Допоки пам'ять в серці не згасає // Історія в шк.- 2002.- № 1.- С. 35-44.

31. Кульчицький С. Політичні причини голодомору // Укр. світ.- 1993.- № 3-12.- С. 44-46.

32. Марочко В.І. Про діяльність Міжнародної комісії розслідування голоду в Україні // Укр. іст. журн.- 1993.- № 10.- С. 47-52.

33. Махінчук М. Жахлива правда про голодомор // Укряд. кур'єр.- 1998.- 17 жовт. (№ 200-201).- С. 9.

34. Мейс Д. Політичні причини голодомору в Україні (1932-1933) // Укр. іст. журн.- 1995.- № 1.- С. 34-48.

35. Міжнародна комісія з розслідування голоду на україні 1932-1933 років // Золоті ворота.- 1993ю- № 3-4.- С. 21-29.

36. Мордюк С. У 33-му витрушували з колосся недозріле зерно і об'їдали цвіт на акаціях // Хрещатик.- 2002.- 5 квіт.

37. Садівничий В. Торгували холодцем і котлетами // Пам'ять століть.- 2001.-№ 3.-С. 99-105.

38. Нудьга Г. Цар - голод // Київ.- 1993.- № 2.- С. 118-128; № 3.- С. 115-119.

39. Про заходи у зв'язку з 70-ми роковинами голодомору в Україні: Указ Президента України № 275/2002 від 20 берез. 2002 року // Уряд. кур'єр.- 2002.- 29 берез. (№ 60).- С. 10.

40. Сидорчук А. Українська голгофа: нас було б 100 мільйонів // Робітн. газ.- 2002.- 30 трав.- С. 4.

41. Сталін і голодомор в Україні // Уряд. кур'єр.- 2002.- 30 берез. (№ 61).- С. 8.

42. Трубайчук Л. Неадаптована правда // Розбудова держави.- 1995.- № 2.- С. 38-39.

43. Удзьо В. Голодомор і українська інтелігенція. Спроба протистояти насиллю // Мандрівець.- 2002.- № 3.- С. 6-7.

44. Фурсенко А., Афиани В. И. В. Сталин. Полвека спустя // Международ. жизнь.- 2003.- № 4.- С. 116-129.

45. Цвилиховский В. Голод 33-го убил больше киевлян, чем погибло во время войны // Сегодня.- 2003.- 2 июн.- С. 9.

46. Шульга І. Діти голодомору: На архів. матеріалах Поділля // Київ.- 1993.- № 8.- С. 87-90.

Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP