Державна бібліотека України для юнацтва
Бібліографія
Анонси
Новини
страница о насБібліотеки для юнацтва
Про бібліотеку
Послуги бібліотеки
Фонд бібліотеки

Віртуальна довідка

Бібліографія
Ресурси відкритого доступу
Інформаційні web-проекти

Обговорюємо книгу
Фахівцям
Спонсори і партнери


Електронний каталог

Державна бібліотека України для юнацтва: фахівцеві
Читання
Мені є що сказати! (творчість)
Щоб пам'ятати: історія України
Здоровий спосіб життя
Суспільство
Відкриття
Інформаційна культура
Нетикет: культура мережевого спілкування

Встанови наш банер!
 Державна бібліотека України для юнацтва

<a href="http://www.4uth.gov.ua/" target="_blank"><img src =”http://www.4uth.gov.ua
/images/4uth_gif.gif” alt="Державна бібліотека України для юнацтва" width="88" height="31" border="0"></a>

 

Молоді про сімейне право України

Рекомендаційний список літератури

Укладач: Ю. В. Круть

У даному списку представлено видання, присвячені актуальним проблемам сімейного права, фундаментальним питанням сім'ї, шлюбу, особистих та майнових правовідносин подружжя, прав та обов'язків батьків і дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо.

Список розраховано на учнів старших класів, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та інші категорії читачів.


ДО ЧИТАЧА

Сім'я - форма співжиття і спільного побуту, що передбачає певні обов'язки людей стосовно один одного.

Сімейне право - це підгалузь цивільного права, норми якої регулюють сімейні, особисті, немайнові та майнові відносини, що випливають зі шлюбу, належності до сім'ї та спорідненості. При цьому учасники сімейних відносин вважаються рівними і спроможними самостійно вирішувати питання життя сім'ї.

Сімейне право регулює певну сукупність суспільних відносин - сімейні відносини. Це відносини, які складаються між членами сім'ї, а також особами, які хоча і не є членами сім'ї у повному розумінні, але пов'язані між собою певними сімейними правами та обов'язками.


Україна. Закон.
Законодавство України про сім'ю: Зб. законодав. актів за станом на 20 квіт. 2001 р.- К.: Парлам. вид-во, 2001.- 135 с. - (Б-ка офіц. вид.).

Україна. Закон.
Сімейний кодекс України / Ред. Р. В. Гурак.- К.: Європ. ун-т, 2004.- 102 с.

Брак и алименты / Авт.-сост. Г. Ю. Гандзюк. - К.: Изд-во С. Я. Фурса, 2005. - 48 с.- ( Правовой всеобуч населения).

Галюк В. В. Курс цивільного і сімейного права України (у питаннях і відповідях): Навчальний посібник / В. В. Галюк, О. Х. Юлдашев.- К.: Міжнар. акад. упр. персоналом, 2005.- 240 с.

Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року / О. М. Балакірєва, О. В. Биковська, О. В. Вакуленко та ін.- К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003.- 232 с.

Договір довічного утримання / Авт.-упор. О. М. Клименко.- К.: Вид-во С. Я. Фурса, 2006.- 40 с.

Домашнє насильство. Як захистити себе.- Б.м.: Інтерграфік, 2001.- 72 с.- ( Знати не зайво).

Захист і забезпечення житлових та майнових прав дітей: тематична державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2001року / Ред. М. М. Ілляш.- К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2002.- 160 с.

Кишенькова книга для випускника інтернату: Довідник.- К.: Держ. центр. соц. служб для сім'ї та молоді, 2006.- 124с.

Методичні рекомендації щодо сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ( у запитаннях та відповідях) / Т. М. Бабак, С. Ю. Васильєва, Н. В. Кононенко та ін.- К.: Держ. соц. служба, 2005.- 116 с.

Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні: Зб. нормат. док. та інформ. матеріалів / Ред. М. М. Ілляш.- К.: Держ. ін-т проблем сім'ї та молоді, 2003.- 170 с.

Права дитини: сучасний досвід та інновації: Зб. інформ. та метод. матеріалів / Ред. Г. Лактіонова.- К.: Либідь,2005.- 256с.

Права дітей з особливими потребами / О. Л. Копиленко, О. К. Сусол, Л. В. Хомік та ін.- К.: Дініт, 2002.- 250с.- ( Майбутнє нашим дітям).

Сімейне право України: Навчальний посібник / За ред. О. В. Дзери.- К.: Вентурі, 1997.- 270с.

Законодавство України про сім'ю: Зб. законодав. актів за станом на 20 квіт. 2001р. // Б-ка офіц. видань.- 2001.- № 1.- С.136.

Антошкіна В. Договірне регулювання майнових відносин подружжя // Право України.- 2005.- № 3.- С. 95-98.

Баронов А. Аліментники // Уряд. кур'єр.- 2004.- 18 берез.- С. 16.

Бевз Г. М. Прийомна сім'я і перші кроки до альтернативних форм опіки // Педагогіка і психологія.- 2003.- № 1.- С. 62-66.

Галянтич М., Комаровська-Чуркіна Ю. Спільна власність подружжя на житло за нормами сімейного та цивільного кодексів України // Юридична Україна.- 2004.- № 5.- С.31-35.

Домбругова А. Підстави та правові наслідки недійсності шлюбу // Юридичний вісн. України.- 2004.- 22-28 трав.- С.14.

Домбругова А. Припинення шлюбу: юридичні підстави та наслідки // Юридичний вісн. України.- 2004.- 19-25черв.- С.10.

Злотник І. Юридичні особливості фактичних шлюбних відносин // Юридичний журн.- 2004.- № 10.- С.36-40.

Кидалова А. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей: характеристика їх окремих видів // Право України.- 2003.- № 5.- С. 51-56.

Кобилянський В. Шлюб з іноземцем: укладання, розірвання // Все про бух. облік.- 2004.- 15 берез.- С. 25-27.

Кондратьєва Л. Процесуальне становище неповнолітніх у справах про встановлення батьківства // Підприємництво, госп-во і право. - 2004.- № 6.- С.57-60.

Логвінова М.В. Новий погляд на підстави позбавлення батьківських прав // Наше право.- 2002.- № 2 ( Ч.2).- С. 91-95.

Маломуж О. Шлюбний договір // Право України.- 2005.- № 1.- С.73-75.

Мироненко В. Захист інтересів дітей у розірванні батьками шлюбу // Підприємництво, госп-во і право.- 2005.- № 2.- С. 99-102.

Миронова Г. Еволюція моральних стандартів шлюбної поведінки // Юридична Україна.- 2004.- № 10.- С. 35-37.

Мічурін Є. Особливості реалізації прав та обовязків подружжя з надання утримання // Юридичний журн.- 2004.- № 7.- С. 94-95.

Москалюк В. Проблемні питання реалізації та захисту майбутніх прав дитини // Юридичний журн.- 2004.- № 7.- С. 96-97.

Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім'ю, материнство та батьківство // Право України.- 2004.- № 11.- С.46-53.

Панова Л. До питання про умови укладання шлюбу // Підприємство, госп-во і право.- 2004.- № 12.- С. 32-34.

Пасечник Н. Хто є утриманцем за сімейним законодавством // Юридичний журн.- 2004.- № 7.- С. 50-53.

Пунда О. Право на усиновлення як особисте немайнове право, що забезпечує природне існування людини // Юридична Україна.- 2004.- № 8.- С. 39 -45.

Реліч В. Деякі аспекти усиновлення українських дітей громадянами США // Юридичний журн.- 2004.- № 4.- С. 38-40.

Рудалєва Л. Позбавлення батьківських прав // Юридичний вісн. України.- 2003.- Листоп. ( № 45).- С.12.

Тимчик Г. Аліментні зобов'язання за новим сімейним кодексом // Юридичний журн.- 2004.- № 7.- С.46-49.

Федоровська О. Шлюбний договір: історія і сучасність // Юридичний вісн. України.- 2003.- № 40.- С.12.

Хілінський Ю. Шлюбний договір за новим сімейним кодексом // Все про бух. облік.- 2004.- 16 лют.- С.20-21.


Останнє поновлення:
29.01.2018 12:51

карти гугл ютуб фейсбук твіттер в контакті

Copyright © 2002-2018. Державна бібліотека України для юнацтва

 
Настоящий ПР 4uth.gov.ua Цена 4uth.gov.uaRated by PING Rated by MyTOP