Барна справа та організація роботи сомельє

640.43(075.8)

П18  Парубок, Н.В.

Барна справа та організація роботи сомельє [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н.В. Парубок. – Умань : Вид. Сочінський М.М., 2019. – 142 с.

Сучасний стан економіки, розвиток нових форм господарювання висовують підвищені вимоги до фахівців з вищою освітою. Серед всіх типів закладів ресторанного господарства бари мають особливе значення тому, що в ресторанному бізнесі алкогольні напої, значну частину яких реалізують в барах, є головною статтею доходів.

У посібнику, зміст якого охоплює всі теми типової навчальної програми з дисципліни «Барна справа та організація роботи сомельє», запропоновано завдання для практичних занять, самостійної роботи студентів, ситуаційні вправи, тематику контрольних робіт, перелік питань для іспиту, розроблено рекомендації щодо вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.