Література середини XIX ст.
Соціально-психологічна проза XIX cт.
Поезія середини XIX cт.: розвиток поезії від романтизму до символізму
Література на межі XIX - XX ст.
Поезія
Розвиток європейської прози (неоромантизм)
Оновлення драматурії
Література першої пловини XX ст.
Психологічна та лірична проза (Вірші у прозі)
Модерністська проза на початку ХХ ст.
Проза й драматургія 30-х років
Друга світова війна у дзеркалі літератури
Література другої половини XX ст.
Західна проза
Японська, російська та латиноамериканська література
Західна драматургія
Постмодернізм
Віртуальна довідка
"Народний пошук"

"Літературна кав'ярня"
на Форумі

© Державна бібліотека України для юнацтва 2002-2005