Актуальні питання судової експертизи

343.983(477)(075.8)

А43         Актуальні питання судової експертизи (у питаннях та відповідях) [Текст] : навч. посіб. / П.В. Цимбал, О.В. Сіренко, О.В. Линник, А.Б. Антонюк. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 186 с.

Навчальний посібник спрямований на поглиблене вивчення призначення та проведення судової експертизи; опанування здобувачами вищої освіти теоретичних основ застосування методів проведення судової експертизи; набуття знань та формування практичних навичок при вирішенні відповідних завдань, що пов’язані з судовою експертизою.

Буде корисним не тільки для здобувачів вищої освіти, а й стануть у нагоді викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, працівникам правоохоронних органів та іншим фахівцям, діяльність яких пов’язана з призначенням та проведенням судових експертиз.