Організація управління

Організація – це форма спільної діяльності людей у виробництві матеріальних благ і послуг, наділена певними особливостями.
Успішний менеджмент (управління) передбачає розуміння основних рис і принципів функціонування складових внутрішнього і зовнішнього середовища, розвитку організацій у різних соціально-економічних формаціях,особливостей комерційних і некомерційних організацій, функцій, способів управління організаційним розвитком. Впровадження ефективних, інноваційних методів управління є одним з найголовніших факторів виживання вітчизняних підприємств в умовах жорстокої конкурентної боротьби.

Боковець, В. В.
Мотивація персоналу як важливий інструмент ефективної діяльності персоналу [Текст] / Боковець В. В., Кульганік О. М., Апостолова В. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. — 2021. — № 5. — С. 294-297. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

Детальніше

 

 

Бортник, Сергій Миколайович
Розвиток корпоративного менеджменту в системі управління персоналом [Текст] / Сергій Миколайович Бортник // Право і безпека. — 2020. — № 3 (78). — С. 45-51. — Бібліогр. в кінці ст. (10 назв).

Детальніше

 

 

Ковач, В.О.
Форми та методи управління ринком праці [Текст] / В. О. Ковач // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія “Державне управління”. — 2020. — № 1 (96). — С. 49-54. — Бібліогр. в кінці ст.

Детальніше

 

 

Колянко, О.В.
Структура корпоративної культури організації / О.В. Колянко // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2021. — Вип. 62. — С. 91-85. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

Детальніше

 

 

 

Марущак, В.
Адаптивність державного управління до регулювання економічних процесів [Текст] / В. Марущак // Актуальні проблеми державного управління. — 2019. — Вип. 2 (78). — С. 67-71. — Бібліогр. в кінці ст. (6 назв).

Детальніше

 

 

 

Ревенко, Надія
Теоретичні підходи до побудови інноваційного механізму інноватизації управління підприємствами в Україні / Надія Ревенко, Ірина Надточій // Аспекти публічного управління. — 2021. — Т.9, № 3. — С. 73-80. — Бібліогр. в кінці ст.

Детальніше

 

 

Ремньова, Л.
Основні виклики та детермінанти нової моделі управління персоналом у VUCA-світі [Текст] / Л. Ремньова // Проблеми і перспективи економіки та управління. — 2019. — № 3 (19). — С. 99-105. — Бібліогр. в кінці ст. (9 назв).

Детальніше