21 лютого – Міжнародний день рідної мови

Мова – одяг думок

Наше спілкування між собою зрозумілою нам мовою в переважній більшості випадків має для нас величезне значення. Людина так звикає до рідної мови, що вона стає невід’ємною частиною її власної особистості. Так створена людина, що рідною зазвичай стає найбільш близька до неї та її душі мова.

У 1999-му році  на 30-й сесії Генеральної конференції Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, було прийнято рішення заснувати Міжнародний день рідної мови. Датою щорічного свята вибрано 21-е лютого. Це всесвітнє свято було засноване з метою сприяння багатому культурному та мовному різноманіттю.

Збереження багатомовності дає можливість зберегти не тільки унікальний погляд на нашу тисячолітню історію і культуру, але й виробити найбільш широкі підходи у сфері взаєморозуміння і людяності, які все ще продовжують зберігати в собі ряд проблем, вирішення яких видається складним завданням. Мова служить зміцненню солідарності і терпимості, розширенню взаєморозуміння і діалогу, що особливо цінно для нас і нашої власної, сучасної культури і традицій.

Пропонуємо віртуальну виставку друкованих видань  по даній темі із фондів нашої бібліотеки.

 

20 найбільших новацій українського правопису 2019 року [Текст] // Універсум. — 2019. — № 7-8. — С. 51-53. — // Гетьман. – 2019. – №1-2 (84-85). – С. 36-39.

 

 

 

 

 

Навчальні тексти з мовної підготовки [Текст] : навч. посіб. / [О.О. Резван, О.В. Кір‘янова, О.Ю. Малюкова, О.С. Пономарьов]. — Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. — 194 с.

 Анотація

Мета посібника – сформувати в студентів мовну діяльність (читання, аудіювання, усне мовлення, писемне мовлення).

Посібник містить тексти, що супроводжуються пропедевтичними лексичними завданнями, спрямованими на повне або часткове зняття труднощів до початку процесу читання, і граматичними

післятекстовими вправами, мета яких – перевірити розуміння прочитаних текстів на різних рівнях (слів, словосполучень, речень, загального змісту, деталей змісту) і сформувати вміння отримувати необхідну інформацію з тексту, узагальнювати її та викладати в усній і письмовій формі у вигляді планів, тез, анотацій, рефератів.

Призначений для роботи з іноземними студентами 1–4 курсів усіх спеціальностей.

 

 

Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25 квіт. 2019 р. № 2704 // Офіційний вісник України. — 2019. — № 41. — С. 9-39.

 

 

 

 

 

Про схвалення Стратегії популяризації мови до 2030 року “Сильна мова – успішна держава” : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 лип. 2019 р. № 596-р // Офіційний вісник України. — 2019. — № 62. — С. 62-67.

 

 

 

 

 

Українська мова в осяжності тисячоліть : Тема номера // Бібліотечка “Дивослова”. — 2021. — № 1. — 56 с.

Анотація

Праукраїнські праслова. Укр. мова і латинь та сербська мова. Праукр. народна поезія.Укр. словник VI ст. Панування старослов’янської мови. Укр. мова в Литовсько-Руському князівстві. Передумови формування нац. укр. мови. Зародження та утвердження сучасної укр. літ. мови (Котляревський, поетична мова Шевченка)

 

 

Український правопис [Текст] / [відп. за вип. І. В. Мазінг]. — Харків : Фоліо, 2020. — 586 с. — (Учись даром!).

 Анотація

Сучасна українська мова — відкрита й динамічна. Якою має бути «правильна українська мова»? Яку мову ми передамо нащадкам? Ці й подібні питання, що десятиліттями не втрача­ють своєї актуальності, спонукають до періодичного оновлення, перегляду й доопрацювання правописного кодексу, граматики й словників. У новій редакції Українського правопису збережено підхід до мови як до знакової системи й суспільного явища з позицій історичної й етнографічної соборності української мови й української нації.

 

 

 Це варто знати [Текст] : посібник : на допомогу старшокласникам у підготовці до ЗНО та ДПА з укр. мови / уклад. С. З. Клим та ін. — Вид. 3-є, допов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 160 с.

Анотація

Матеріали збірника укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів та Програми ЗНО. Для старшокласників, вступників до вищих навчальних закладів, учителів та всіх, хто цікавиться українською мовою.

 

 

Береза, Тарас Андрійович.
Скажи мені українською [Текст] : [укр.-рос. словник] / Т. А. Береза. — Львів : Апріорі, 2019. — 456 с.

 Анотація

Українсько-російський словник «Скажи мені українською» має на меті вивільнити українську мову від усього зайвого. Сьогодні у рідній мові стільки зайвини, що вже й не злічиш. І годі зрозуміти, де ж серед розмаїття суржику кальок, покручів, чужомовних запозик, правдиве українське. Оте наше самобутнє, яке ми століттями втрачали й продовжуємо втрачати під ярмом асиміляційної політики зросійщення української мови, а сьогодні й на догоду глобалізаційним процесам. То ж, де воно наше, українське? Слово! Бо воно таки важить, особливо на тлі російської агресії та інформаційної війни «Русского міра» супроти усього українського. Згадаймо, де розпочалася війна, і хто став найлегшою здобиччю окупанта. Російськомовний українець, більшість населення Півдня та Сходу України. Отож-бо, українське слово особливо важить, якщо хочемо зрозуміти власну самобутність, позбутися рабського тавра, стати суб’єктом міжнародного права. Знаковим завданням Словника є очищення рідної мови від усієї полови та бур’яну, що здавна захаращують її красу. А відтак применшують її самобутність та велич. Замість того, аби пишатися нашими правдивими словами, перлинами народної творчості, колоритними словотворами та словосполуками, ми віддаємо своє мовне багатство на поталу суржику, низького ґатунку мові вулиці, з якої вже й не добереш, що там українське, російське, а чи англомовне. Зауважу, що Словник аж ніяк не є авторською спробою щось забрати в української мови. Боже збав, збіднити її! Це радше намір показати, що окрім загальновживаних слів та висловів є ще і правдива мова, яку на превеликий жаль забуваємо, залишаємо на сторінках словників, книжок, а чи за лаштунками театральних вистав та кінострічок. Відтак применшуємо її вагу, трактуючи споконвіку вживану народну мову як щось застаріле, архаїчне, діалектичне, та й загалом нікому не потрібне.

 

 

Бондаренко, Н.
Виховання громадянськості старшокласників на уроках української мови [Текст] / Н. Бондаренко // Дивослово. — 2019. — № 3. — С. 2-6. — Бібліогр.: с.6 (11 назв).

 

 

 

 

 

Ветрук-Ольшанська, В. В.
Моя улюблена мова: українська граматика у віршах [Текст] / В. В. Ветрук-Ольшанська. — Київ : АртЕк, 2019. — 214 с.

 Анотація

Вірші, написані вчителькою для молодших школярів, розвинуть образну уяву учнів, збагатять їхній словниковий запас, допоможуть легше засвоїти мовні правила, підвищать грамотність, прищеплять дітям любов до краси і багатства української мови. Рекомендується вчителям початкових класів, української мови, студентам педагогічних коледжів і вузів, батькам та учням.

 

 

Габорак, В. І.
Мовленнєвий етикет українців : Цикл уроків розвитку мовлення. 10 клас / В. І. Габорак // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2020. — № 16-18 (596-598). — С. 27-40. — Бібліогр. в кінці ст. (8 назв).

Анотація

Урок 1. Привітання та звертання українців. Урок 2. Етикет знайомства. Культура діалогу й телефонної розмови. Урок 3. Вдячність, вибачення. Мовний етикет у транспорті. Урок 4. Компліменти.

 

 

Гребницька, О.
Рідна мова – національний скарб [Текст] / О. Гребницька // Дивослово. — 2020. — № 2. — С. 27-29. — Бібліогр. у кінці ст. (13 назв).

 

 

 

 

 

Дерба, С. М.
Українська мова [Текст] : навч. посіб. для іноз. / С. М. Дерба, В. О. Любчевська-Сокур. — Київ : Фенікс, 2017. — 116 с.

Анотація

Навчальний посібник з української мови призначений для іноземних студентів, які опанували базові знання граматики та володіють необхідним обсягом лексики української мови.

 

 

Державна бібліотека України для юнацтва
Без мови немає нації [Текст] : бібліогр. покажч. / Державна бібліотека України для юнацтва ; [уклад. В. Вовк ; відп. за вип. Г. Саприкін]. — Київ : ДБУ для юнацтва, 2019. — 83 с.

Анотація

Мова – це голос народу, і доки цей голос звучатиме, доти житиме

народ. Мабуть, у світі немає мови з такою ж долею, як у нашої: протягом століть вона піддавалася тиску й знищенню, та, незважаючи на всі баталії, вижила

і стала державною у незалежній Україні.

Бібліографічний покажчик «Без мови немає нації» створений для того, щоб допомогти бажаючим підвищити рівень володіння українською мовою, набути навичок компетентного мовця й сформувати духовно багату мовну особистість. Мета видання – показати багатство української мови й сформувати почуття гордості за цей скарб, надбаний нашими предками.

Бібліографічний матеріал стане у пригоді передусім учням старших класів, студентам, аспірантам та викладачам української мови, бібліотечним працівникам та всім небайдужим до мовної теми.

Переважна більшість указаних джерел знаходиться у фондах Державної бібліотеки України для юнацтва.

 

 

Дзама, О.
Закон про мову: стисла історія мовного законодавства в Україні [Текст] / О. Дзама // Діловодство. — 2019. — № 9. — С. 6-10.

 

 

 

 

 

Дмитрах, О.
Мова – це нація, – це держава [Текст] / О. Дмитрах. — 4-е вид., допов. — Дрогобич : Коло, 2018. — 264 с.

 Анотація

У цій книзі показано становлення нації як найвищої природної форми об”єднання людей, її права та загрози існуванню української нації й держави, через утрату української мови.

Розглядається роль і значення мови в житті нації, в розбудові держави та формуванні переконань, світогляду, вчинків та конкретних дій людини.

На прикладах показано багатство, милозвучність та логічність української мови.

 

 

Дрозд, О. Б.
 Українська орфографія: правила, вправи, тести [Текст] : новий правопис : [посібник] / О. Б. Дрозд. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. — 104 с.

Анотація

У посібнику коротко викладено основні теоретичні відомості з української мови відповідно до нової редакції Українського правопису (2019), подано вправи, тести та відповіді до них. Усе це дасть змогу перевірити навчальні досягнення учнів та якісно підготуватися до ЗНО.

Для учнів, абітурієнтів та вчителів-філологів.

 

 

Дрозд, О. Б.
Українська орфографія : правила, вправи, тести [Текст] : новий правопис : [посібник] / О. Б. Дрозд. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. — 104 с. — (Зовнішнє незалежне оцінювання).

 Анотація

У посібнику коротко викладено основні теоретичні відомості з української мови відповідно до нової редакції Українського правопису (2019), подано вправи, тести та відповіді до них. Усе це дасть змогу перевірити навчальні досягнення учнів та якісно підготуватися до ЗНО.

Для учнів, абітурієнтів та вчителів-філологів.

 

 

Заболотний, О. В.
 Правильне мовлення [Текст] : [посібник] / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. — Київ : Літера, 2020. — 224 с.

 Анотація

Як правильно: музична школа чи музикальна; вмикати світло чи включати; думки збігаються чи співпадають; молодший брата чи молодший за брата; жалюзí чи жа́люзі? Відповіді на ці та багато інших конкретних запитань із культури мовлення можна знайти в посібнику «Правильне мовлення» авторів О. Заболотного та В. Заболотного (видавництво «Літера ЛТД»). Матеріал викладено легко й доступно, з використанням діалогів і яскравих ілюстрацій, наведено багато прикладів, пов’язаних із життєвими ситуаціями. Увагу зосереджено на таких основах правильного мовлення: слововжиток (використання слова відповідно до його лексичного значення, а також правила сполучуваності слів у реченні); граматичні форми (літературні форми слів, правила побудови словосполучень і речень); вимова й наголос (наголошування слів, а також вимова голосних і приголосних звуків). Після кожного розділу наведено тренувальні завдання та тести (з відповідями), а в додатках – словники наголосів і фразеологізмів. Ця книжка стане надійним порадником для учнів, студентів, учителів і всіх, хто хоче навчитися говорити українською мовою правильно. Посібник також буде корисним для тих, хто планує складати ЗНО, оскільки містить багато типових для ЗНО зразків уживання слів, наголошування і побудови словосполучень.

 

 

Заболотний, Олександр Вікторович.
Український правопис – це доступно! [Текст] : [посібник] / Олександр Вікторович Заболотний, Віктор Вікторович Заболотний. — Київ : Літера, 2020. — 272 с.

 Анотація

Пропонуємо вам український правопис у легкій для сприймання формі – доступно, зрозуміло, дохідливо, ясно, прозоро, популярно. Кожна опорна схема, асоціація, лайфхак, рекомендація чи добірка актуальних слів наповнюватимуть вас неймовірним відчуттям успіху. А наведені в таблицях повні правила стануть міцним фундаментом для ваших знань. У 2019 році прийнято нову редакцію Українського правопису, відповідно до якої окремі норми було змінено. Як тепер правильно писати: веб-сайт чи вебсайт, фейсбуку чи фейсбука, фоє чи фойє, проект чи проєкт? Відповіді на нові та багато традиційних запитань щодо правопису ви знайдете на сторінках цього посібника. Його створено саме для вас, аби допомогти зорієнтуватися в нормах письма. Також до видання включено диференційовані завдання різних рівнів – від простого до складного: для запам’ятовування, розуміння, застосування, аналізу, оцінювання і творення. Для учнів 5–11 класів, студентів, учителів і всіх, хто хоче навчитися писати українською мовою правильно. Посібник також буде корисним для тих, хто планує складати ДПА чи ЗНО.

 

 

Затворницька, А.
Сленг: як зрозуміти сучасних підлітків [Текст] : Матеріали для батьківських зборів / А. Затворницька // Шкільний світ. — 2020. — № 4 (828). — С. 22-23. — Бібліогр. в кінці ст. (2 назви)

Анотація

Короткий словник найпоширеніших сленгових слів, які часто вживають підлітки

 

 

Іванова, Л.
Мовна проблема як головний вимір етнополітичної свідомості українства [Текст] / Л. Іванова // Наука і суспільство. — 2019. — № 3/4. — С. 2-7. — Бібліогр. в кінці ст. (23 назви). Закінч., поч. у № 11-12, 2018

 

 

 

 

 

Коваль, Н.
Міжнародний день рідної мови [Текст] / Н. Коваль // Українська мова та література. — 2019. — № 1 (905). — С. 21-27. — Бібліогр. в кінці ст. (11 назв)

 

 

 

 

 

Косенко, Ю. Г.
Читаємо та розмовляємо українською мовою [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Косенко. — Суми : Університетська книга, 2019. — 69 с.

 Анотація

У посібнику зібрано понад сімдесят невеликих за обсягом текстів із завданнями, спрямованими на закріплення граматичних форм, розвиток мовних навичок і збільшення обсягу активної лексики іноземних студентів. У процесі опрацювання діалогів і розмовних тем створюються умови для розвитку вмінь діалогічного та монологічного мовлення. Лексичний матеріал відібраний з урахуванням комунікативних потреб студентів-іноземців.

 

 

Криськів, Мирослава.
Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? / Мирослава Криськів // Українська мова та література. — 2020. — № 6 (922). — С. 56-68. — Бібліогр. в кінці ст. (14 назв)

Анотація

Використання елементів чужої мови (інтерференція), причини такого явища та способи проникнення в українську мовленнєву практику

 

 

Кубайчук, В.
Хронологія мовних подій в Україні: зовнішня історія української мова ІХ-ХХ ст [Текст] / В. Кубайчук. — Вид. 2-е, випр. й допов. — Київ : КІС, 2020. — 192 с.

Анотація

У книжці стисло відбито культурні, освітні, політичні, мистецькі події, що так чи так вплинули на розвиток та побутування української мови й складають кістяк її зовнішньої історії. Висвітлено найголовніші ключові події, згадано найвизначніші постаті, найважливіші освітні заклади, наукові інституції, видавництва, культурні осередки, періодичні видання. Інформацію супроводжують посилання на джерела, що дає змогу користуватися книжкою як бібліографічним довідником. У додатках подано перелік словників, виданих в Україні протягом 1917–1948 років, та документи, які свідчать про специфічну діяльність офіційних мовознавчих та освітніх інституцій на початку 30-х років, ХХ ст. що великою мірою визначила мовну, зокрема лексикографічну й термінознавчу, стратегію в Україні на весь наступний період. Книжку призначено широкому загалові читачів.

 

 

Кулик, Олена.
Навчання української мови здобувачів загальної середньої освіти з використанням технології стимулювання мовленнєвої активності [Текст] / Олена Кулик // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 11. — С. 3-8. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв)

 

 

 

 

Петрова, Т. О.
Українська мова [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Петрова. — Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. — 202 с.

Анотація

У навчальному посібнику наведено теми відповідно до навчальної програми курсу «Українська мова». До кожної теми подано загальні теоретичні положення, визначення основних понять, практичні завдання, розраховані на опанування мовних норм, питання і тест для самоконтролю. Особливу увагу приділено виробленню навичок грамотного укладання документів і наукових робіт, а також культурі ділового спілкування.

 

 

Сербенська, О.
Голос рідної мови [Текст] / О. Сербенська // Дзвін. — 2019. — № 10. — С. 181-190.

 

 

 

 

 

 

Сербенська, Олександра Антонівна.
 Голос і звуки рідної мови [Текст] / О. А. Сербенська. — Львів : Апріорі, 2020. — 280 с. — (Сучасна українська лінгвістика).

 Анотація

У книжці викладено матеріал, що поглиблює знання з фонетики та фонології, розширює обрії бачення природи нашого усного мовлення. Подано відомості про таке складне і багатоаспектне явище, як людський голос. Розкрито значення важливих елементів комунікації, пов’язаних із поняттями слухати – чути – мовчати. Переборюючи стереотипне уявлення про звук, автор прагне показати сучасне розуміння цього феномену; звертає увагу на явище звукосимволізму, що десятиліттями було зігнороване як розділ науки про мову. Значну увагу зосереджено на основних параметрах такої характерної ознаки української мови, як милозвучність, а також на маловідомих нашій освіченій громадськості фактах, пов’язаних з історією створення нашої старослов’янської азбуки – кирилиці.

 

 

Тараненко, Ксенія Володимирівна.
ProМовУ [Текст] / Ксенія Володимирівна Тараненко. — Дніпро : Журфонд, 2021. — 112 с.

 Анотація

Ця книга серйозно, грунтовно, проте образно та з гумором, допоможе вдосконалити знання української мови. Навіть орієнтуватися в граматиці й лексичній сполучуваності. Спростує найпоширеніші міфи та розповість найпотаємніші секрети української мови. Поповнить знання та здивує мовними цікавинками.

 

 

Тараненко, О. О.
Мова як дзеркало етнічної ментальності: так і ні (кілька мовних явищ) [Текст] / О. О. Тараненко // Мовознавство. — 2021. — № 6. — С. 3-24. — Бібліогр. в кінці ст

 Анотація

мова і ментальність, “жіночність” / “чоловічність” у ментальності, етнолінгвістика, українські демінутиви (зменшувальні форми слів ), категорія пасиву в українській мові.

 

 

Терлак, З.
Українська мова для початківців [Текст] / З. Терлак, О. Сербенська. — Вид. 3-є, випр. й допов. — Львів : Апріорі, 2019. — 268 с.

 Анотація

У збірнику подано вправи і завдання, які допоможуть краще вивчити синтаксис української мови і засвоїти особливості пунктуації. Матеріал згруповано так, що його можна опрацьовувати як під керівництвом учителя, так і самостійно – для закріплення набутих знань і вироблення практичних навичок синтаксичного і пунктуаційного аналізу. Для учнів середніх шкіл, гуманітарних гімназій, ліцеїв, коледжів, а також для вступників до вищих навчальних закладів.

 

 

Ткачук, Т. П.
 Українська мова [Текст] : комплексне вид. для підготов. до ЗНО і ДПА : довідник. Ч. 1 / Т. П. Ткачук. — Вид. 3-є, переробл. і доповн. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. — 176 с. — (Зовнішнє незалежне оцінювання – 2021).

 Анотація

У довіднику коротко викладено основні теоретичні відомості з української мови, які учні вивчають упродовж усього шкільного курсу. Основний акцент зроблено на ті теми, які є обов’язковими для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Таблиці, схеми, поради щодо написання творчої роботи, фразеологічний словник, словник основних орфограм, зразки тестів за минулі роки — усе це дасть змогу якісно підготуватися до ЗНО.

В електронному додатку до довідника подано словники наголосів, фразеологізмів, синонімів, таблиці типових помилок, аудіокоментарі до складних випадків слововжи-вання.

 

 

Цар, І. М.
Мовна адаптація молодих переселенців із Донбасу та Криму в білінгвальному середовищі / І. М. Цар // Українська мова. — 2020. — № 1 (73). — С. 113-128. — Бібліогр. в кінці ст. (19 назв)

 

 

 

 

 

Шумицька, Г. В.
Українська мова в полілінгвальному просторі Закарпаття [Текст] / Г. В. Шумицька // Українська мова. — 2021. — № 1 (77). — 3-19. — Бібліогр. в кінці ст. (16 назв)

Анотація

мовна політика, мовна ситуація, мовне законодавство, державна мова, рідна мова, мовнополітичний дискурс, мова національних меншин, мовна освіта, багатомовна освіта

 

 

Ющук, І.
Милозвучність української мови [Текст] / І. Ющук // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 43-46.

 

 

 

 

 

 

Ющук, І.
Оновлений правопис [Текст] / І. Ющук // Дивослово. — 2020. — № 1. — С. 27-30

Анотація

Зміни, що запропоновані в правописі 2019 р.

 

 

 

Ющук, Іван.
 Мова в обороні нації / Іван Ющук // Буковинський журнал. — 2019. — № 4 (114). — С. 4-9.

 

 

 

 

 

Ющук, Іван Пилипович.
Мова – найбільший скарб [Текст] : статті / І. П. Ющук. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. — 360 с.

Анотація

У статтях збірника йдеться про походження й історичний розвиток української мови, висвітлюються питання про її структуру, логіку й закономірності побудови, про зв’язок мови з мисленням, про роль письменників, зокрема Тараса Шевченка, в її збагаченні й утвердженні. Дано деякі рекомендації щодо вивчення рідної мови в школі. Через етимологію знакомитих для українців назв та імен розкрито її заглибленість у давнину.